Yazdır
Print Friendly, PDF & Email

Baş Mason Bülent Akkan, Büyük Loca genişletilmiş toplantısında büyük loca ve loca yöneticilerine adımdan söz etmiş, bana bilgi verilmemesi için kardeşlerini disipline vermekle yani atmakla tehdit etmiş!

Ahaberci internet haber sitesinde (http://www.ahaberci.com/gundem/mason-cemaatinde-skandal-olay-h3999.html) , 26.Ekim.2018 tarihinde masonlar hakkında yayınlanan yazı ekinde, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL), 2018 genişletilmiş büyük loca toplantı tutanağı yayınlanmış.

Tutanakta okuduğuma göre baş mason Bülent Akkan, konuşmasında adımı geçirmiş;

“BüyükÜstaat En Muhterem Bülent AKKAN Kardeş,, HKEMBL eski üyesi olan Yaşat İnan adlı kişinin internet ortamında kurmuş olduğu “Hamtaş” grubuna üye olan K:.’ler olduğunu, bazı K:.’lerin bu kişiyi adeta bir mürşit olarak gördüklerini, bu durumun çok sakıncalı ve üzüntü verici olduğunu ifade etti ve sözkonusu kişi ile ilgili olaylar hakkında K:.’leri bilgilendirdi. Bü:. Üs:. En Muh:. Bülent AKKAN K:., herkesin istediği gruba üye olabileceğini, ama o yerde Türkiye B:. L:. ile ilgili bilgi varsa bu bilginin bir K:. tarafından servis ediliyor demek olduğunu, bazı Kelerimizin Yaşat İnan adlı kişinin geri alınması için uğraştıklarını, tüzüklerimiz gereği bu şekilde üyelikten çıkartılmış bir kişinin hiç bir koşulda geri dönemeyeceğini, kimsenin af yetkisine sahip olmadığını, Hürol Taşdelen adlı benzer durumda bir kişinin de Ankara’da bulunduğunu, bu konularda servis yapan Kardeşlerin de gerekli disiplin süreçlerinden geçeceğini belirtti … “

Baş mason Bülent Akkan konuları ve kişileri bir birine karıştırmakta.  

Ham-Taş eposta grubunun yöneticisi Yaşat İnan,  Ömer Köker baş masonluğu zamanında Büyük Loca ve Dernekten ihraç edilmiştir. Yaşat İnan ‘ın af edilme beklentisi olabilir, baş mason Bülent Akkan konuşmasında söz edilen bu durumdur.  

Hürol Taşdelen olarak üye olduğum Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve Derneğinden, 2017’de kendi isteğim ile istifa ederek ve Masonluğa ağır eleştiriler yaparak ayrıldım. Hiçbir şekilde geri dönmeyi düşünmediğim gibi, Mason gerçeğini, bilimsel eleştiri çerçevesi içinde belgelere dayanarak, Türk Ulusuna anlatmak üzere, “Mason Tarikatı ve Emperyalizm” ana başlıklı bir dizi kitap yazım çalışmalarımı sürdürürken, www.huroltasdelen.com kişisel sitemde da yazılar yayınlamaktayım.  İstifa ettiğimi Bülent Akkan, Facebook ‘da CraftM isimli masonlara ait gizli grupta kendisi de teyit etmişti.

İstifa mektubum, e-posta ile 29.11.2017’de gönderildi.

 

                                                                                                                               “  29.11.2017

Sn. Bülent Akkan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD Başkanı / Büyük Ustası
Sn. H. Kürşat Patrlatan, HKEMD  Başkan Yrd.

Sn. Levent Tanrıdağ, Şafak Locası Birim Yöneticisi

 

Dünyada, özellikle de ülkemizde, başta “millilik” olmak üzere,  kendisinde var olduğu savlara, ilkelere, erdemlere bu kadar zıt bir tarikat, cemiyet, kurum yoktur ve olması da olanaksızdır. İnsan doğasında var olan tüm olumsuz duygu ve davranışlar; iktidar hırsı, koltuk sevdası, bencillik, şişmiş egolar, yalan, sevgisizlik ve entelektüel birikimsizlik, masonluğun kurumsal ve bireysel davranışları içinde etkin olarak var.

Üst dereceler denen,  kırmızı localarda ise, aynı gözlemlerim geçerlidir, ek olarak kendisini üstün insan sanan 33. Derece masonlar ve insan onuruna aykırı kimi davranışları.

Masonluk üzerine yeterince gözlem yaptım,  daha fazlasına da gerek yok.  Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD’den istifa ederek ayrılıyorum. Gereği için bilginizi ve İstifa ettiğime dair bir belgenin üye kayıtlarındaki adresime iletilmesini rica ederim.

Bu mektubun ıslak imzalı kopyası iadeli taahhütlü olarak İstanbul Merkez adresinize gönderilmiştir.

Esenlik olsun…

Hürol Taşdelen”

 

İstifamdan birkaç gün sonra, yalnızca masonların üye olabildiği Facebook da gizli durumunda CraftM isimli grupta,  Baş mason Bülent Akkan’ı İngiltere Birleşik Büyük Locası  300. Yıl kutlama şenliğinde,  İngilizler karşısında gösterdiği davranışı bir Türkçü olarak eleştirdim ve kendisi de gruba derhal bir kısmını aşağıda verdiğim mesajı yayınladı;

“1) Öncelikle Hürol Taşdelen denen kişi camiamızdan istifa etmiştir ve kendisine kardeşim diyemeyeceğim.
2) Sadece düzenli kardeşlerimize açık olan bu siteden kendisinin çıkarılması için sitenin kurucusu olan Pek Muhterem Cevad Gürer Kardeşimizden rica ettim. (…).”

Baş masonun “servis etmek” dediği, Türk Ulusuna nesnel gerçekleri aktarmaktır. Masonlar hep “gizli olmadıklarını, kapalı olduklarını” söyler dururlar. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir yasal dernek durumunda olduklarını da dikkate alarak, masonlara dair bilgilerin halkla paylaşılmasından neden bu kadar rahatsız oluyorlar ve kardeşlerini disiplin ile tehdit ediyorlar?

Saygılarımla…

Esenlik olsun.

Hürol Taşdelen
Elektrik-Elektronik Yük. Mühendisi