Print Friendly, PDF & Email

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Baş masonu Bülent Akkan Doğruyu Söylememişti

Eylül 2018 başında İnternete bir fotoğraf düşer. Gürcistan Büyük Locası bir töreninde Türkiye ‘den HKEMBL büyük sekreteri Selim Örs, Ermenistan baş masonu ile yan yana:

BB03

Resim 1 Soldan sağa: Rusya BL baş masonu, Ermenistan BL baş mason yrd. (kırmızı), Ukrayna baş masonu, HKEMBL Büyük Sekreteri Selim Örs (yeşilli)

Bunun üzerine gazeteci Yavuz Selim Demirağ, milli bilinci ve duyarlılığıyla Yeniçağ Gazetesinde 6 Eylül 2018 ‘de köşesinde “Loca İhaneti”  başlıklı bir yazı yazar ve bu fotoğrafa atıf yapar, HKEMBL kendi üyeleri mason kardeşlerine duyurusunu yazının sonuna ekler:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/loca-ihaneti-48751yy.htm

HKEMBL panik içinde bir açıklama yayınlar. Yavuz Selim Demirağ 8 Eylül 2018 tarihinde Locanın Paniği başlıklı bir yazı daha yazar ve baş mason HKEMBL açıklamasını ekler:

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/locanin-panigi-48775yy.htm

HKEMBL baş masonu Bülent Akkan uzun laf salatası açıklamasında söz konusu törene ilişkin açıklamasında üç satırlık bir paragrafta konuya değinir;

Nihayet, Gürcistan'da beş yıldır çalışmakta olan locamız, Gürcistan'ın milli büyük locası olarak kurulan Gürcistan Birleşik Büyük Locası'na devredilmiş ve her türlü idari sorumluluk kendilerine aktarılarak bu ülkeden çekilinmiştir. “

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ bu açıklamayı da yanıtlamaya çalışmış ancak doğal olarak konuya çok hakim olmadığı için açıklaması eksik kalmıştı.

Bugünlerde yeni yazmakta olduğum masonların Balkanlar ve Kafkaslar ‘da örgütlenme çabalarını anlattığım kitabım için yaptığım araştırmalarda, başka bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu yazının ekinde Gürcistan Büyük Locası kuruluşunun tüm süreçlerini, paydaşlarını anlatıyorum.  Gürcistan Masonluğunu anlattığım yazıya geçmeden önce, baş mason Bülent Akkan, tipik bir baş mason olarak “gerçek bükücüsü” gibi davranıyor ve doğruyu söylemiyor. 

“Türkiye” adını haksız ve yasal bir temeli olmadan kullanan HKEMBL,  İstanbul Bilgi Üniversitesi eski rektörü Mehmet Remzi Sanver döneminde yurt dışı faaliyetleri ve işbirliklerinde tavan yapmış ve ardından gelen baş masonlar Ömer Köker ve Bülent Akkan döneminde sürmüştür.

Gürcistan Birleşik Büyük Locası (BL) kuruluşunda, HKEMBL, Ermeni Büyük Locası ile işbirliği toplantıları yaptı ve Gürcistan Birleşik Büyük Locasının kuruluşunu birlikte kurdular.

Almanya ‘da Ermeni BL temsilcileriyle HKEMBL temsilcileri aynı masa etrafında toplanıp, birlikte karar aldılar.[1]

Baş mason Bülent Akkan ilk yazısında bunu açıkça itiraf ediyor. Gürcistan Birleşik Büyük Locası büyük görevliler kurulu denen yönetim kurulunda Türk vatandaşı HKEMBL üyelerinin varlığını sevinerek aktarıyor;

Konsekrasyon töreni öncesinde her locadan ikişer temsilcinin katılımı ile yapılan seçimler sonucunda yeni büyük locanın büyük görevlileri seçilmiştir. Aynı zamanda Prometheus Muhterem Locası üyeleri olan locanın Kurucu Üs Muhteremi Hasan Ataşoğlu Kardeş Büyük I. Nazır, locanın eylemli Üstadı Muhteremi Baran Baran Kardeş Büyük Hazine Emiri, locanın Büyük Gözlemcisi Ahmet Acar Tezel Kardeş Büyük Hasenat Emiri görevlerine seçilmişlerdir. Bu kardeşlerimiz Gürcistan Masonluğunun temellerinin kurulmasında tarihi yerlerini alacaklar ve çok kısa süre içinde bu görevlerini esas sahipleri olacak olan Gürcü kardeşlere devredeceklerdir.“[2]

Gürcistan Birleşik Büyük Locası yönetiminde, Türk vatandaşı ve HKEMBL üyeleri, baş mason Bülent Akkan ‘ın güvenilir mason kardeşleri,

  • Ermenistan Büyük Locası eski web sayfasında Türkiye Doğusunu Ermenistan olarak gösteren, yurdumuzda hala alçakça gözü olan,
  • Ermenistan baş masonlarının her göreve başlayışında ve Ermenistan da yapılan her türlü uluslararası etkinlikte konuklarını gerçek dışı soykırım yalanı için yapılan anıta götüren,
  • Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içindeki yüzyıllardır Türk toprağı olan Karabağ’ı Ermenistan Ordusu, Türkleri hamile, kadın, çocuk demeden vahşice katledip işgal ettikten sonra, Karabağ ‘da mason büyük locası kuran,

Ermenistan Büyük Locası üyeleri, soydaşlarımızın kanları ellerinde bulunan Ermeni mason kardeşleri ile aynı yönetim kurullarında omuz omuza çalışıyorlardı. Baş mason Bülent Akkan ‘ın sevinerek duyurduğu da buydu aslında.

Bu söylediklerimin ayrıntılarını HKEMBL ve Gürcistan, Ermenistan, Rus mason kaynaklarından belgelerle Gürcistan Birleşik Büyük Locası yazımda ortaya koyuyorum:

http://huroltasdelen.com/index.php/mason-localari/yazilarim/149-gurcistan-birlesik-buyuk-locasi-kurulusu

 

Ankara, 29 Temmuz 2020

 

Hürol Tasdelen

 

 

[1] https://www.masonicforum.ro/no-58-en/report-on-unification-of-regular-freemasonry-in-georgia/

http://uglg.org/history/

[2]  https://www.yenicaggazetesi.com.tr/loca-ihaneti-48751yy.htm