I. Komplo Kitapları; "Komplo Teorileri" ve  "Jön Türkler ve Komplo Teorileri"

- Ruh çağırma seansı mı yapıyor? 2012 'de, 1955 'de ölmüş Mim Kemal Öke ile görüşmüş, ondan öğüt olmuş

- Türkleri katleden Ermeniler ve Ser ermeni mason locası ile aynı söylemde; Adana da Ermeni kıyımı yapıldı diyor

 

 

Haluk Hepkon kitaplarını, masonluk çerçevesi içinde değerlendireceğim. Çünkü benim ilgi alanım bu. Haluk Hepkon ‘un iki kitabını ve basında çıkan bazı yazılarını ele alıp, masonluğu nasıl aklamaya ve yıkamaya çalıştığını göreceğiz. 

Haluk Hepkon 'un kitaplarında Rothschiller ve diğer bazı Yahudi ailelere itham edilenlerin komplo kuramları olduğunu savunuyor. Aşağıda paylaştığım resim, mason Reşit Paşanın yalısında 1838 'de Rothschiller ile imzalanan Osmanlıyı çökertecek borç ve ticaret antlaşmasının Fransızca kopyası. Dikkat ederseniz, her iki kenarında, mason tarikatının Jaklin ve Boaz sütunları gözüküyor. (Hakan Boz, Bayrak Kalpak Revolver, İttihat Terakki C.). Bu mu komplo kuramı Haluk Hepkon, atma din kardeşiyiz diyeceğim ama, öyle miyiz?

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu