TÜRK TELEKOM'DA MASONLAR

 T1

 

Giriş

Türk Telekom bünyesinde çok fazla mason olmadı.

Ancak birkaç isim var ki, son derece etkin ve kilit görevlerde bulundular.

Eski Genel Müdür mason Cengiz Bulut, ANAP döneminin güçlü Genel Müdürü Emin Başer’in yardımcısı, sonradan mason olan Osman Yılmaz Gözüm ve eski Yönetim Kurulu üyesi mason Levent Tanrıdağ ve diğerleri.

Türk Telekom ile iş yapan firmalarda ve üst yönetimlerinde zaman zaman masonlara rastlanıyordu. 

Bu araştırmam, benim bildiklerim ve masonluğunu bildiklerimle sınırlı elbette.

İsimlerinin başında Muh. kısaltması olanlar, loca yöneticiliği yapmış, yani Üstadı Muhterem olmuş masonlar ömür boyu Muhterem (Muh.) olarak bilinir. Onlar locada, diğer üyelerden farklı olarak, üstünlerin oturduğu, zeminden 6 basamak yukarıda, havalı koltuklarda Doğuda otururlar. Bir tür kast sistemi.  Başlayalım göz atmaya.

Esenlik olsun…

Haziran, 2019

Ankara

 

Hürol Tasdelen

Cengiz Bulut

Mehmet Cengiz Bulut uzun yıllar önce mason olmuş bir kişi. ODTÜ Elektrik – Elektronik Mühendisliği mezunu,

Bilim locasında Cengiz Bulut’un Genel Müdür olduğu dönemde, Türk Telekom Teftiş Kurulu Başkanı mason Süleyman Serdar Ertun ile de karşılaşıyoruz.

Türk Telekom’da uygulamanın başı ile denetlemenin başı, mason kardeşliği içinde yönetmişler Türk Telekomu.

Cengiz Bulut’un yönetimin tepesinde olduğu ve çok önemli kararlara imza attığı dönemde, ilginç biçimde, Türk Telekom’a sistem ve ürün sağlayan bazı firmaların başında da mason kardeşleri vardı. Hepsinde değil elbette, bazılarında. Onlardan belirleyebildiğim ikisinden söz etmek istiyorum.

 

Mason Mehmet Cengiz Bulut

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) Ankara Bölgesi (Vadisi) bir locada, loca yöneticiliği (Üstadı Muhterem) görevini de yapmış kıdemli bir mason.

Pergel locasında üye iken, 1998 yılında Bilim Locası kurucusu olmuş. Kendi localarında loca yöneticisi olma şansı olmayanların, bir grup halinde ayrılıp, yeni loca kurmaları, masonlar arasında olağan bir durumdur. Bu nedenledir ki, toplam mason sayısı artmazken, loca sayısı mantar gibi çoğalıyor. Yeni loca kurmak para gerektirir. Kurucular şimdilerde yaklaşık 60.000 TL olan loca kurma bedelini, büyük locaya öderler. Cengiz Bulut’un loca kurmak için verecek parası varmış demek ki.

Türk Telekom Genel Müdürü, HKEMBL Bilim locasında yönetici olmuş, kıdemli ve halen düzenli (faal) mason.

Yakın zamanlarda mason locasında verdiği bir konferansın duyurusu:

T2

Mason Süleyman Serdar Ertun

Türk Telekom Teftiş Kurulu Başkanı  Ertun, Bilim locasında yönetici (Üstadı Muhterem) olmuş, kıdemli ve halen düzenli mason.

Yakın zamanlarda mason locasında verdiği bir konferansın duyurusu:

T3

Çalışkan bir mason, bir çok konferans vermiş.

Genel Müdür Cengiz Bulut ile Teftiş Kurulu Başkanı Serdar Ertun mason birader olmanın ötesinde loca kardeşleri… Biri genel müdür, diğeri teftiş kurulu başkanı; biraderce bir uyum!

M. Cengiz Bulut ve S. Serdar Ertun kardeşler Bilim locası Kurucusu

 T4

 

 


 

 T5

 

 T6

Ayakta arka sıra, sol başta S. Serdar Ertun, loca görevlisi dış giyisisi içinde. Cengiz Bulut da fotoğrafta olmalı ama hangisi emin olamadım.

Cengiz Bulut döneminde Ericsson

1990’larda iletişim sektöründe en önemli ve ana sistem, telefon santrallarıydı. Diğer iletişim sistemleri, santral etrafında yapılanıyordu. 

1980’lerden beri PTT dönemlerinde başlayarak, sayısal telefon santralları alanında Northern Telecom’un çoğunluk hissesine sahip olduğu Netaş ve Teletaş egemendi. Teletaş, PTT Arla tesislerinde Türklerin kurduğu ve geliştirdiği kısmen Alcatel ürünlerini yerli uyarlama ve lisans ile üretiyordu. Siemens ve Ericsson bir türlü, Türk Telekom pazarına giremiyordular. 

Ericsson kuruluş aşamasında Turkcell ortağı olarak, Turkcell’e ana sistem ve ürünlerde tek sağlayıcıyı olmasına, Ericsson Türkiye şirketi birkaç Milyar Amerikan Doları ciroya ulaşmasına karşın; Türk Telekom tarafından yok sayılıyor, başta santral olmak üzere transmisyon sistemleri ve ekipmanı alınmıyordu. Türk Telekom’a egemen olan Netaş ve Teletaş etkisi altında, Türk Telekom ‘da  Ericsson’a karşı büyük direnç vardı.

Bu direnci aşmanın ilk adımı Mehmet Karamehmet ile “Ericsson Çukurova” isimli ortak şirket kurularak, Ankara’da hiçbir zaman ciddi üretim yapmayacak göstermelik bir fabrika kurmaktı ve gerçekleştirildi. 

İlginç bir rastlantı, o dönemde Türk Telekom ve Ericsson Türkiye tepe yönetimlerinde masonlar ve mason dostları vardı.  Ericsson’un Türk Telekom’a santral vermeye başladığı 1996 yılları döneminde, M. Cengiz Bulut Genel Müdür, S. Serdar Erturun da Teftiş Kurulu Başkanıydı.

Ericsson’da masonlar

Orhan Gemicioğlu ve Ersin Pamuksüzer  

Ericsson Genel Müdürü Ersin Pamuksüzer, Turkcell ve Çukurova Holding Yönetim Kurulu üyesi de oldu. Turkcell ‘de Ersin Pamuksüzer ile birlikte Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Orhan Gemicioğlu, en tepelerde 33.° mason! Yüksek Şûranın en üst derecesi ve yapıya derece olarak adını da veren Yüksek Şûra da 33 tane etkin 33.° mason olur. Büyük bir güç ve dikey otorite ile, hiçbir demokratik kural olmaksızın, 4 – 33 Dereceye sahip olan Yüksek Şûrayı bu 33 tane 33.° mason yönetir. 3. Dereceden sonra, derece almaya devam etmek isteyen Üstad Mason, Yüksek Şûraya devam etmeye başlar. Ayrı bir giriş töreni vardır. Sonrası derece alması tamamen en tepedeki 33.° masonların iki dudağı arasındadır. 

Yüksek Şûra ve 33. Derece için kısa anımsatma

Yurt Dışında, Yahudi – Hıristiyan dininin egemen olduğu Batı devletleri ve İsrail ‘de Yahudi – Hıristiyan kökenden gelmeyenin, Yüksek Şûraya üye olması mümkün değildir. Kabul edilmez.

Elimde kesin bilgi olmamakla birlikte, bizim gibi Yahudi – Hıristiyan din katmanlarının çoğunluk yada dine egemen olmadığı ülkelerde, Müslümanlar da Yüksek Şûraya kabul ediliyor, 4 – 32 dereceler arasında yükselebiliyorlar. 33.°’ye de yükseltilme, etkin olan o 33 tane masonu kararı ile olabiliyor.  Elimde kesin kanıt olmamakla birlikte, bir çok kaynakta okuduğum ve gözlemlediğim; Yahudi – Hıristiyan kökenden olmayanların, 33.° ‘ye yükseltilmedikleri.

Çok özel durumlarda, kendilerine çıkar sağlamak için Siyasi ve Bürokratlara 33.° veriyorlarsa da, bu yalnızca unvan düzeyinde kalıyor; Yüksek Şûrayı yöneten etkin 33 tane 33.° mason arasına alınmıyorlar. 

Orhan Gemicioğlu’nun Yüksek Şûra görevlerinden biri:

T7

33.° mason Orhan Gemicioğlu ‘nun, masonlar üzerinde böylesi bir gücü bulunmaktaydı.

Ersin Pamuksüzer, Ericsson  Genel Müdürü, bir dönem Çukurova Holding ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. Bir soruşturmada hava alanı yolunda göz altına alınıp, bırakılmıştı.

Hüseyin Cengiz Turgay

Ericsson’un Türk Telekom pazarı için kurduğu Ericsson – Çukurova  şirketi Genel Müdürü  mason ve halen düzenli mason olarak 20’li derecelere gelmiş olsa gerek.

Ericsson Çukurova şirketi kurulunca, dışarıdan ve tepeden genel müdür olarak gelir H. Cengiz Turgay !

Yakın zamanlarda mason locasında verdiği bir konferansın duyurusu:

T8

Ericsson Türkiye’nin Türk Telekom pazarına ana sistem santral ve transmisyon sistemleri ve ürünleri sağlayıcısı olarak giriş yapması sırasında, mason kardeşler olarak; mason localarında ve tapınaklarında neler konuşuyorlardı acaba?

 

Mason Gürcan Ensari, NATO Tafics alımları ve Wandel & Goltermann

TSK için ayrı bir iletişim sistemi kuruldu ve bu sistemi tasalama, satın alma ve kurdurma görevi, o sırada tamamı Devlete ait olan Türk Telekom’a verildi. Türk Telekom bünyesinde NATO Tafics  Dairesi kuruldu. Türk Telekom bünyesinde NATO Tafics Dairesi, Genel Müdür Yardımcısı olarak M. Cengiz Bulut’a  bağlıydı.

Ana sağlayıcı olarak Siemens seçilirken, tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni Telekom şebekesi için birkaç milyon Alman Markı bedellere ulaşan test ve ölçü aletleri alımı da projede vardı. İhaleyi, başında mason Gürcan Ensari’nin olduğu Wandel & Goltermann firması kazandı.

Gökkuşasğı locası üyesi Mason Gürcan Ensari, Wandel & Goltermann Türkiye İrtibat Bürosu Ülke Müdürü. 

Yakın zamanlarda mason locasında verdiği bir konferansın duyurusu:

T9

Gürcan Ensari, bir dönem, ANAP’tan Bitlis’te 2. sıradan milletvekili adayı olup; ANAP 2 milletvekili çıkarmasına karşın, tercih oy ile, milletvekilliğini Kamran İnan’a kaptırmıştı.

Gürcan Ensari’nin kardeşi mason Ercan Ensari de HKEMBL mason kardeşlerinden.

Osman Yılmaz Gözüm

Osman Yılmaz Gözüm, Turgut Özal’ın Başbakan, Emin Başer’in Genel Müdür olduğu yıllarda Türk Telekom, teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. O da ODTÜ Elektrik – Elektronik Mühendisliği mezunu.

Türk Telekom’dan ayrıldıktan sonra, Emin Başer ile birlikte, Türk Telekom’daki  bazı uygulamaları nedeniyle yargılandıkları dönemde, Ericsson’da görev aldı. Aslında Türk Telekom için kurulmakta olan şirketin başına Osman Yılmaz Gözüm geçecekti. Ne olduysa, Gözüm’den vazgeçildi, yerine mason Cengiz Turgay getirildi.

Osman Yılmaz Gözüm 2008’den sonra geç yaşlarıda mason olanlardan. Aslında kendisinden önce oğlu mason olmuş, ama sanırım oğlu devam etmedi.

Osman Yılmaz Gözüm, masonluğu, askeri bir disiplin ve tam iman ile benimsedi; hızla yükseldi Şimdilerde 20’li dereclere varmıştır diye öngörüyorum. Yüksek Şûraya giriş töreninde (İykaf) beraberdik diye anımsıyorum.

Kendisini uzun yıllardır tanıyan birisi olarak, geçmişindeki Menderes hayranı, tutucu (muhafazakar) yapısını bilen birisi olarak, Osman Yılmaz Gözüm’ü mason tapınağında görünce çok şaşırmıştım. Hem geçmişindeki üst düzey yöneticilik yapmış birisi hem de muhafazakar siyasi kimliğini göz önüne aldığımızda; üst derece masonlara olan askeri disiplin içinde saygılı davranışları ve masonluğa bağlılığı beni hayretlere düşürdü. Manevi bir borcu ve minneti mi vardı acaba?

Osman Yılmaz Gözüm, halen düzenli mason.

Yakın zamanlarda mason locasında verdiği bir konferansın duyurusu:

T10 

Levent  Neşet Tanrıdağ

Baba AP Milletvekili

Levent Neşet Tanrıdağ, Cengiz Bulut ve Cengiz Turgay gibi, ikinci ismini hiç kullanmaz. Kendisini yakından tanımama karşın, bu araştırma olmazsa Neşet adını bilmiyordum. Şafak loca kitapçığında bile yok ki orada tam ad yazılır. İlginç geliyor bana.

Babası Yozgat Adalet Partisi milletvekillerinden Mustafa Neşet Tanrıdağ.

Neşet 2. ad baba adı

Mustafa Neşet Tanrıdağ için bir başka araştırma yazımda bakın şöyle yazmışım;

Halen etkin bir mason olan Levent Tanrıdağ, M. Neşet Tanrıdağ’ın oğlu. Mustafa Neşet Tanrıdağ’ın çıkardığı gazetelerin isimleri Şafak ve Hakikat; Levent Neşet Tanrıdağ, Ankara’da Şafak Locası yöneticilerinden (Üstadı Muhterem).

Masonlar, kendilerini hakikati aradıklarını söylerler. Aynı yıllarda Masonlar da 1953’de İstanbul’da Hakikat diye loca kurarlar. Hakikat locasının kurucularının ve üyelerinin tamamı Rum asıllılar.

İlginç rastlantılar; rastlantıysa eğer.”[1]

Masonluğu

Mason Levent Neşet Tanrıdağ, masonların Anadolu’ya yayılma stratejisi içinde Samsun için kurulmuş HKEMBL Şafak Locasının eski yöneticilerinden (Üstadı Muhterem) kıdemeli bir mason. Büyük Locada ve Yüksek Şûrada yukarıdan destekli olarak hızla yükseltilenlerden. Şimdilerde düzenli bir mason olarak,  Yüksek Şûradsa 27.° ‘ye ya varmış ya varmak üzeredir.

Yüksek Şûrada mason atelyesinde  verdiği bir konferans duyurusu:

T11

Şafak locasında verdiği bir konferansın duyurusu

T12

Eğitimi

Mason Levent Tanrıdağ, Erciyes Üniversitesinde Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesini aldıktan sonra, ODTÜ İstatistik Bölümünde Yüksek Lisans yapar. Bu sayede ODTÜ’lü kimliğini kullanmaya başlar.

ODTÜ İstatistik Bölümünde, Prof. Dr. Ayşen Dener Akkaya, Elektronik Mühendisi mason Mehmet Tunca Akkaya’nın eşidir, yani mason terimi ile mason hemşiresidir.

Gerçi Elektrik – Elektronik Yüksek Mühendisi olmama karşın anlamıyor olabilirim ama Elektronik mühendisliği ile İstatistik konusunun yakın bir ilişkisi vardır herhalde!

Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği

Bülent Ecevit’in kurduğu DSP – ANAP – MHP koalisyon hükümeti döneminde, Amerika beratlı Başbakan Yardımcısı mason Kemal Derviş ile MHP’li Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Türk Telekom’un egemenliği ve özelleştirmesi için sert bir çatışma içindeydiler.

Dönemin gazetelerinden aktaralım:

  • NTV

Telekom’da mutlu son

IMF ve Dünya Bankası kredilerinin dondurulmasına yol açan Telekom sorunu, Yönetim Kurulu’nun yeniden şekillendirilmesiyle sona erdi.

Ankara/Washington - NTV-MSNBC VE AJANSLAR

11 Temmuz — Dün Telekom Yönetim Kurulu’na atanan profesyonel iki üyeden biri olan Murat Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hakkı Alptürk ise Genel Müdürlük görevine devam edecek. Bu gelişme üzerine toplanan IMF yönetimi, İcra Direktörleri Kurulu’nun Türkiye’ye 2. kredi dilimini görüşeceği toplantının yarın yapılacağını açıkladı. Dünya Bankası İcra Direktörleri toplantısının da yarın yapılacağı açıklandı.

IMF yönetiminin 1.5 milyar, Dünya Bankası’nın ise 1.7 milyar dolarlık kredileri serbest bırakmama kararına gerekçe oluşturan Türk Telekom’da, Yönetim Kurulu yeniden şekillendirildi.

Türk Telekom Genel Kurulu aynı gün içinde iki kez toplandı. Sabah saatlerinde yapılan Genel Kurul’da şirket ana sözleşmesinde temel değişikliklere gidildi.  

KARAR YETER SAYISI 5 OLDU

Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı. Yönetimde 4 olan karar yeter sayısı 5’e çıkarıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük unvanlarının aynı şahısta bulunmaması hükme bağlandı.

Genel Kurul toplantısının hemen ardından alınan kararlar, tescil ve onay işlemleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Onay işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. 

ÖNCE YENİ ÜYELER BELİRLENDİ

Bunun üzerine Telekom Genel Kurulu yeniden toplandı.

 Yeni üyelerin özgeçmişleri

  • • Türk Telekom A.Ş’nin Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Murat Yılmaz, çeşitli televizyonların teknik birimlerinde, diğer üye Levent Neşet Tanrıdağ da yazılım sanayinde ve TUSAŞ’da mühendislik ve sistem yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Saat 17.30’da başlayan Genel Kurul’da 7’den 9’a çıkarılan Yönetim Kurulu üyeliklerinden ikisinin doldurulması için seçim yapıldı. Murat Yılmaz ve Levent Neşet Tanrıdağ, Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri olarak belirlendi. Türk Telekom A.Ş’nin Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Murat Yılmaz, çeşitli televizyonların teknik birimlerinde; diğer üye Levent Neşet Tanrıdağ da yazılım sanayinde ve TUSAŞ’da mühendislik ve sistem yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Liderler: Telekom yönetiminde değişiklik

YENİ ÜYE BAŞKAN OLDU

Yeni üyelerle birlikte Telekom Yönetim Kurulu saat 19.40’ta üçüncü kez bir araya geldi. İki saat süren toplantıda, Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımı yaptı. Telekom Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci toplantıda seçilen Murat Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilirken, İbrahim Hakkı Alptürk’ün Genel Müdürlük görevini sürdürmesi kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanvekilliğini de daha önce olduğu gibi Ercüment Özçelik yürütecek.

Yeni görevlendirmede, Genel Müdür Yardımcıları Muharrem Beşir ve Mehmet Taşaltın görevlerinden alındı. Yerlerine Türk Telekom Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Alaattin İçer ve yine Türk Telekom’dan Celalettin Dinçer getirildi.”[2]

Sonrasında eski kadrolara yönelik işlemler sürer. Oktay Vural ‘ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde aynı Yönetim Kurulu Ülkücü kökenden gelen Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ‘ı da görevden alır…

“IMF’NİN İSTEDİĞİ OLDU

IMF tarafı, daha önce Türk Telekom Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin profesyonel olmadığına ilişkin eleştirilerde bulunmuş ve özel sektör tecrübeleri olmadığı yönünde de itirazlarını dile getirmişti. Türkiye ise, IMF’nin bu eleştirilerine; özel sektör deneyimi bulunan Murat Yılmaz’ı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Levent Neşet Tanrıdağ’ı ise üyeliğe getirerek yanıt vermiş oldu.

 IMF'nin kredi toplantısı yarın

IMF, Telekom'da yönetim sorununun çözülmesinin üzerine, Türkiye'ye verilecek 2. kredi diliminin ele alınacağı İcra Direktörleri Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu.

  • • Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Horst Köhler, Washington'da yaptığı yazılı açıklamada, ''Ekonomik programla ilgili olarak Türk yetkililerle yapılan danışmalar sonunda, daha önce ertelenen İcra Kurulu toplantısı için 12 Temmuz tarihi belirlendi'' dedi. Türkiye'nin bankacılık ve Telekom alanında attığı son adımların ardından yaklaşık 1.56 milyar dolar tutarındaki ikinci kredi diliminin, yarın TSİ akşam üzeri yapılacak İcra Direktörleri Kurulu toplantısında serbest bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyor. IMF'nin bu açıklamasının ardından, Dünya Bankası'nın da bu haftasonuna kadar benzer bir karar alarak 1.7 milyar dolarlık iki krediye onay vermesi bekleniyor.[3]
  • Evrensel Gazetesi, 10 Temmuz 2011

'Telekom hazır başka emriniz...'

Her konuda IMF'nin emirleriyle hareket eden, bir dediğini iki etmeyen hükümet, Telekom sorununu da IMF'nin istediği doğrultuda 'çözdü'.

'Telekom hazır başka emriniz...'

Her konuda IMF'nin emirleriyle hareket eden, bir dediğini iki etmeyen hükümet, Telekom sorununu da IMF'nin istediği doğrultuda 'çözdü'. Dün olağanüstü toplanan Türk Telekom Genel Kurulu, Yönetim Kurulu üye sayısı, karar yeter sayısı ve temsil konusunda IMF'nin isteklerini gerçekleştirirken, tabanına şirin gözükmek için "IMF de kim oluyormuş, dersini verelim" türü nutuklar atan Ulaştırma Bakanı MHP'li Enis Öksüz'ün de Telekom Yönetim Kurulu'nda ağırlığı kalmadı.

Liderler Zirvesi'nde çözülen sorun, hukuki prosedürün uygulanması için dün de Türk Telekom Genel Kurulu'na taşındı.

Hazine Müsteşarlığı'nda olağanüstü toplanan Türk Telekom Genel Kurulu, Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda hareket etti.

Toplantı sonunda Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Şirket Ana Sözleşmesi'nde bazı tadil konularının görüşülerek karara bağlandığı bildirildi. Bu kapsamda, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde değişiklik yapılarak, 7 olan Yönetim Kurulu üye sayısı 9'a çıkarıldı. Ayrıca halen İbrahim Hakkı Alptürk'te bulunan Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük unvanlarının ayrı kişilerde bulunmasının da karara bağlandığı toplantıda, Ana Sözleşme'nin 12'inci maddesinde de değişiklik yapılarak, Yönetim Kurulu'nun 4 olan karar yeter sayısı 5'e çıkarıldı.

 

Ana sözleşmede yapılması karar altına alınan değişiklikler yazılarak, tescil ve onay prosedürünün tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Onayın çıkmasının ardından akşamüstü Hazine Müsteşarlığı'nda tekrar toplanan genel kurul, üye sayısı iki artırılan Yönetim Kurulu'na Levent Neşet Tanrıdağ ile Murat Yılmaz'ın getirilmesi kararı alındı.

IMF'nin isteğine uygun biçimde iktidar partisi liderleri tarafından Türk Telekom Yönetim Kurulu'na getirilen Levent Neşet Tanrıdağ'ın bilgisayar mühendisi olduğu ve Aydın Yazılım A.Ş'de çalıştığı, şirketin de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel yazılım görevleri yaptığı; Murat Yılmaz'ın da elektronik mühendisi olduğu ve TRT, Star ve Kanal 6 televizyonlarında çalıştığı söyleniyor.”[4]

  • Capital, 1.9.2019

Türk Telekom’un Büyük Hazırlığı  (…)

İlk söyleşisini Capital’e verirken, “Daha karlı, daha kaliteli, daha verimli olmayı hedefliyoruz” diyor. Ardından da uluslar arası alanda büyüme hedefine dikkat çekiyor. Bunun için de ilk iş olarak Türk Telekom’u rekabete hazırlayacaklarını söylüyor... (…)

LEVENT NEŞET TANRIDAĞ: DONANIMCI

Levent Neşet Tanrıdağ, TRT, Tusaş ve Aydın Grubu’nun Amerika’daki ofisinde, sonra da Aydın Yazılım'da savunma sanayi sektörü ağırlıklı yani çoğunluk askeri projelerde çalıştı. Askerliğini Harita Genel Komutanlığı'nda yaptı. İhtisas alanı ise donanım.

Katkısı hakkında...

“Teknik kökenli biriyim. Esas amaç, Türk Telekom'un yeni teknolojileri takip etmesi. Şu an için zaten teknolojisi iyi. Ama tekelin kalkacağı ortamda rekabet edebilir, verimli olmasını temin etmek gerekiyor. Şirkete bu konuda yardımcı olacağım.”

Özelleştirme hakkında...

“Teknolojisi iyi olup belli bir noktaya geldikten sonra özelleştirmek mümkün. Bu konuda bizden beklenen, talep edilmiş herhangi bir istek yok”.

Yönetim kurulu'nda neler yapılıyor?

 

---------------------------------------------

Yandaki liste, Şafak Locası kitapçığından…

 

“Şu ana kadar şirketin önümüzdeki dönem yapacağı yatırımlar teknolojiler nelerdir, dünya piyasasındaki kuruluşlar ne yapıyorlar gibi değerlendirmelerde bulunduk. Türk Telekom'un çok geniş, büyük bir sabit hat altyapısı var. Şu anda avantaj gibi görülen şey gelecekte dezavantaj olabilir. Müşteriye daha geniş hizmet sağlanmalı.[5]

Levent Tanrıdağ, eğitimi ve profesyonel meslek yaşamı, deneyimi telekomünikasyon – haberleşme – iletişim teknolojileri ile hiçbir ilişkisi olmamış; tamamen savunma sanayiinde, özellikle Aydın Yazılım’a Amerika şirketinde katılarak, ekipman üretiminde geçmiş bir mühendis, yöneticilik yaşamında ikinci adam pozisyonunda bulunmuş görev adamı. Uzun yıllarını Telekom sektöründe, ürün sağlayıcı tarafta geçirmiş bir mühendis olarak, kişisel tanışıklığım içinde de telekoma dair hiçbir şey bilmediğini söyleyebilirim.  Belli ki tercih edilmesinde etmenler mesleki değil, görev gereği

 

Türk Telekom’a iş yapan firmalarda masonlar

O dönemde Türk Telekom’a iş yapan firmaların hepsini ve kadroları masonları bilmem olası değil elbette. 

Başarı Grup – Tunca Akkaya

Mehmet Tunca Akkaya, nedense Mehmet adını hiç kullanmaz.

Kişisel olarak tanıdığım, ortakları arasında MHP’lilerin var olduğu Başarı grubunun, en önemli profesyonel yöneticilerinden Tunca Akkaya da masondur;  halen düzenli mason olarak 30.° ‘ye ya varmış ya varmak üzere kıdemli bir masondur.

Mason locasında verdiği bir konferans duyurusu:

T14

İlginç bir rastlantı mı bilemem ama bir tanışıklıkla daha karşılaşıyoruz.

Sebataycılar…

Sebataycılar üzerinde araştırma yapmış araştırmacıların genel savı, sebataycıların isim koymada belirli stratejiler izledikleri. Tanıdıklarım üzerinden aynı gözlemi ben de paylaşıyorum.

Genellikle iki isim kullanıyorlar.

Bir isim Müslüman olarak güçlü dini anlamı olurken; Mehmet, Ahmet gibi…

Diğer isim Türkçe, Türk tarihinde önemli anlamı ve gücü olan isimler; Cengiz, Teoman, Hakan gibi…

İkinci isim Türkçe veya başka kökenden, sessiz harflerden oluşan kısmının,İbranice de anlamı ve karşılığı olanlar; Haluk, gibi…

Ad ve soyadı bu biçime uyan herkesin Sebataycı olduğu söylenemez elbette. Ulusal ve dini tercihlerine göre, bu isimleri çocuklarına veren Türk ve Müslümanlar da var elbette. Söylediğim, sebataycıların isim koyarken bu biçimi izledikleri…

Türk Telekomda karşımıza çıkan masonların isimleri, Sebataycıların, gizlenmek çabasındaki gizli Rum ve gizli Ermenilerin zaman zaman isimlerinde izledikleri biçeme ne kadar da benziyor. Benziyor diyorum, çünkü tek başına isimlerden yola çıkarak bir kişinin kökeni hakkında kesin karar vermek olası değil elbette.

Mehmet

Cengiz

Bulut

Hüseyin

Cengiz

Turgay

Osman

Yılmaz

Gözüm

Süleyman

Serdar

Ertun

Neşet

Levent

Tanrıdağ

Mehmet

Tunca

Akkaya

Orhan Gemicioğlu, bazı ulusal basın köşe yazarlarının yazdığına ve internette var olan haberlere göre, Sebataycı olduğu savı da var.

Yazı biterken;

Türk Telekom ’da masonlar yazımın sonuna geldim.

Yeni bilgilere erişirsem, paylaşmak dileğiyle…

 

[1] http://huroltasdelen.com/index.php/makaleler/turkiye-cumhuriyeti/1961-1980-donemi

[2] http://arsiv.ntv.com.tr/news/93415.asp erişim 16.6.2019

[3] http://arsiv.ntv.com.tr/news/93415.asp

[4] https://www.evrensel.net/haber/125062/telekom-hazir-baska-emriniz  erişilme günü 16.06.2019

[5] https://www.capital.com.tr/capital-dergi/capitalde-bu-ay/turk-telekomun-buyuk-hazirligi erişim 16.06.2019

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu