29.11.2017

Sn. Bülent Akkan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD Başkanı / Büyük Ustası

Sn. H. Kürşat Patrlatan, HKEMD  Başkan Yrd.

Sn. Levent Tanrıdağ, Şafak Locası Birim Yöneticisi

Dünyada, özellikle de ülkemizde, başta “millilik” olmak üzere,  kendisinde var olduğu savlara, ilkelere, erdemlere bu kadar zıt bir tarikat, cemiyet, kurum yoktur ve olması da olanaksızdır. İnsan doğasında var olan tüm olumsuz duygu ve davranışlar; iktidar hırsı, koltuk sevdası, bencillik, şişmiş egolar, yalan, sevgisizlik ve entelektüel birikimsizlik, masonluğun kurumsal ve bireysel davranışları içinde etkin olarak var.

Üst dereceler denen,  kırmızı localarda ise, aynı gözlemlerim geçerlidir, ek olarak kendisini üstün insan sanan 33. Derece masonlar ve insan onuruna aykırı kimi davranışları.

Masonluk üzerine yeterince gözlem yaptım,  daha fazlasına da gerek yok.  Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD’den istifa ederek ayrılıyorum. Gereği için bilginizi ve İstifa ettiğime dair bir belgenin üye kayıtlarındaki adresime iletilmesini rica ederim.

Bu mektubun ıslak imzalı kopyası iadeli taahhütlü olarak İstanbul Merkez adresinize gönderilmiştir.

Esenlik olsun…

Hürol Taşdelen

BASIN BİLDİRİM
 
 
Sayın Ekrem İmamoğlu 'nun mason diploması diye sanal ortamlarda dolaştırılan mason üstad diploması sahtedir ve aslı bana ait olup, aşağıda asılını yayımlıyorum.
 
Bu alçak iftira için benim mason diplomamı fotoşop yapan trollerin kara cahil ve zeka yoksunu oldukları o kadar açık ki;
  • Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) bünyesinde olan Şafak Muh. Locası, Ankara 'da 2001 tarihinde kurulmuştur.
  • 2001 tarihinde kurulmuş bir locada, bir kişi 1995 tarihinde Üstad derecesini alması mümkün olabilir mi? 1995 'de daha Şafak locası ortada bile yok.
  • Mason yaşadığı şehirde bir locaya üye olur. Sn. İmamoğlu Ankara 'da hiçbir zaman yaşamamışken, İstanbul 'da onlarca mason locası varken, Ankara da 2001 'de kurulmuş bir locaya üye olamaz. 
  • Mason Cevat Gürer, 1995 yılında HKEMBL Büyük Sekreteri değildi.
  • Ortada dolaştırılan diplomanın aslı bana aittir ve aylar önce bana ait sanal ortamımda yayımladım. Oradan kopyalayıp, sahtekarlık yapmışlar. Mason diploması üzerinde fotoğraf yoktur ayrıca.
  • Benim diplomamın sayısına bakarsanız, sayısını bile değiştirmeyi akıl edememişler.
  • Tüm belgeleri aşağıda sunuyorum 
  • Hürol Taşdelen olarak, 2017 yılında mason tarikatı gerçeklerini Türk Ulusuna anlatmak için istifa ettim ve sanal ortamımda kitaplarımı yayımlıyorum. İstifa mektubum da aşağıda.
  • Kamuoyunun bilgisine sunarım.
Diploma aslının bulunduğu yazım: 
 
HT E Mason
 
Şafak Locası beratı
 
IMG E0744
 
IMG E0745
ve üye kitapçığının kapağı:
 IMG 5675
 
Benim HKEMBL üye kimlik belgem:
 
 HKEMD HT UyeKarti
 
 
"

                                                                                                                                    29.11.2017

Sn. Bülent Akkan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD Başkanı / Büyük Ustası

Sn. H. Kürşat Patrlatan, HKEMD  Başkan Yrd.

Sn. Levent Tanrıdağ, Şafak Locası Birim Yöneticisi

Dünyada, özellikle de ülkemizde, başta “millilik” olmak üzere,  kendisinde var olduğu savlara, ilkelere, erdemlere bu kadar zıt bir tarikat, cemiyet, kurum yoktur ve olması da olanaksızdır. İnsan doğasında var olan tüm olumsuz duygu ve davranışlar; iktidar hırsı, koltuk sevdası, bencillik, şişmiş egolar, yalan, sevgisizlik ve entelektüel birikimsizlik, masonluğun kurumsal ve bireysel davranışları içinde etkin olarak var.

Üst dereceler denen,  kırmızı localarda ise, aynı gözlemlerim geçerlidir, ek olarak kendisini üstün insan sanan 33. Derece masonlar ve insan onuruna aykırı kimi davranışları.

Masonluk üzerine yeterince gözlem yaptım,  daha fazlasına da gerek yok.  Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD’den istifa ederek ayrılıyorum. Gereği için bilginizi ve İstifa ettiğime dair bir belgenin üye kayıtlarındaki adresime iletilmesini rica ederim.

Bu mektubun ıslak imzalı kopyası iadeli taahhütlü olarak İstanbul Merkez adresinize gönderilmiştir.

Esenlik olsun…

Hürol Taşdelen"

 

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) , 1965 yılnda başlayan süreçte Amerika New York Büyük Locasının yönetim ve yönlendirmesi ile, İskoçya Büyük Locası denetimi altında, İngiltere B. Büyük Locası ilke ve kurallarına göre çalışmaya başlamış, Fransız masonluğuna bağlı kardeşlerini aralarından tasfiye etmişler ve sonunda, 1974 yılında İngiltere B. Büyük Locası tarafından masonlukları onaylanmıştı. İngiltere B. Büyük Locası tarafından kabul edilme, tanınma sürecinde, İngiliz masonlar, Türkiye’deki masonları aşağılamış, ağır hakaretler etmiş, kapısında süründürmüş; sonunda yalvar yakar, her türlü onursuz davranışı gösteren Türkiye’deki HKEMBL ‘nı tanıdı. Fransız masonluğuna bağlı masonlar, Özgür Masonlar Büyük Locasını (ÖMBL) kurdular ve 1965 öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam ettiler. Osmanlı ‘da 1909’dan başlayarak, Türkiye de yasaklı 1935 – 1948 arası hariç, 1965 yılına kadar Türkiye de masonlar Fransız masonluğuna uygun ve bağlısı olarak faaliyet gösterdiler ve İngiltere B. Büyük Locası da bunları asla mason kabul etmedi, localarına sokmadı, ilişki kurmadı. O kadar ki, Osmanlı da masonların dinsiz oldukları propagandasının baş savunucusu da İngiliz masonlarıdır. İngiltere B. Büyük Locasının 1800'lerden bu yana topraklarımızda kendilerine bağlı locaları, taşra büyük locaları vardı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da kaç yıl yasa dışı faaliyetlerini sürdürdüler. HKEMBL neden onları sahiplenmez?

 HKEMBL 1974 sonrasında, patronları İngiltere B. Büyük Locası talimatlarına uygun olarak ÖMBL ‘nı mason saymazlar, masonik toplantı yapmazlar, hatta kendi üyeleri bir masonların eşi yada kızı hanımefendilerin ÖMBL ‘nın Kadın localarına üye olmasını kabul etmez, onları Tanrı tanımaz olarak niteler, asla mason saymazken; 1965 öncesi aynı nitelik ve mason yapısında olan locaları, büyük locaları kendi geçmişleri olarak benimseyip, sahiplenmeleriiki yüzlülük ve ahlaksızlıktır. Tanımadığın, selam vermediğin kişinin geçmişini çalmak, onun atalarını sahte olarak sahiplenmektir.

HKEMBL ‘nın patronları İngiltere B. Büyük Locası da Türkiye ‘de büyük loca kuruluşunu 1974 kabul eder, 1909 değil.

Talat Paşa, Hür masonların ve Özgür masonların kuruluşları olarak sahiplendikleri "Maşrık-ı Azam-i Osmani" ın kurucu ve ilk Üstad-ı Azamı - Büyük Üstadı - Baş masonudur.

Ermenistan 'da bir heykel açıldı. Dev boyutta bir Ermeni 'nin ayakları altında Talat Paşa'nın başı. Irkçılığın tüm alçaklığını taşıyan bir heykel...

TalatPaa Ermeni

Hür masonlar, özgür masonlar, topluca masonlar; binalarınızda, kitaplarınızda ilk Üstad-ı Azam diye fotoğraflarını bastığınız 33. derece mason Talat Paşa kardeşinizin anısına yapılan bu alçak, bu hain hakaret karşısında tek sesiniz çıkmıyor. Mason ahlâkı, mason erdemi bu işte... Benim gibi kişilere göre ahlâksızlık, erdemsizlik... Masonlar, Talat Paşa hayatta iken daha ona ihanet etmişlerdi ve hatta ellerinde Talat Paşanın kanı var.

 

Canlısına ihanet etmiş, canına kast etmiş masonların, yaklaşık 100 yıl sonra anısına yapılan hakarete sessiz kalarak ortak olmaları, yapıları ve öğretileri gereği gayet normal... 1900'lerde Talat Paşaya ihaneti biraz sonraya bırakıp, günümüzdeki bu aşağılık heykel için suspus olan bazı masonlara soralım, neden suskunlar?  Bazı fotoğraflar üzerinden gidelim...

Azerbaycan Y

Bu fotoğraf, Azerbaycan da mason tarikatının yüksek şûrası kuruluşu sonrası çekildi. Azerbaycan da masonluk yasak, yani kardeş Azerbaycan yasalarına aykırı olarak, otelde yapılan mason toplantısının fotoğrafı... Bir çok Rus, Yunanlı ve Türk vatandaşı mason var fotoğrafta. Birkaçı;

Ön sıra,

Behzat Rizvani (en sol başta, Romanya da 33. derece aldı, kökeni Azerbaycan ama Türk kökenli olduğuna emin değilim, Türk vatandaşı), Davut Berker (soldan dördüncü, yarısı Yunanlı masonun arkasında, Türkiye Yüksek Şûra 33. derece, Yahudi kökenli Türk vatandaşı), sonraki 3 mason Yunanlı ve Rus masonlar - Gürcü yada Ermeni?), Robert B. Heyat (soldan 7., sağdan 4., İran 'da CIA ajanı ve vatan haini olarak idam hükmü ile aranan, asıl adı Bagir Heyet, Türk ve Müslüman kökenli, ama şimdi ABD vatandaşı kendisini Kafkaslı Hıristiyan Robert Heyat olarak tanıtan - Ermenistan, Romanya, Gürcüstan büyük locaları kurucu ve bir dönem büyük üstadı ), Andrey Bogdan (soldan 8., sağdan 3., Rusya Büyük Locası başı, Ermenistan Büyük Locası kurucusu, Ermenistan da sözde soykırım anıtına çelenk bırakmış bir mason), Mert Ünsal (soldan 9., sağdan 2. - Türkiye HKEMBL üyesi, Azerbaycan Büyük Locası kurucu baş mason yardımcısı, Romanya da 33. derece almış, sanal ortamda Türkçü diye kendisini lanse eden, Türk vatandaşı).

Bir ufak not; Romanya masonluğu komünist dönem hariç her zaman Amerika masonluğunun emrinde oldular, şimdilerde Amerika devleti için çalışan baş mason Robert Heyat'ın bölge mason üssü. Romanya masonluğunun kurucularından ve bir dönem başlarından biri de Noradounghian, Osmanlı masonluğunun kurucularından ve Türkiye Cumhuriyetine karşı savaşmış, sonra Romanya 'ya kaçmış bir Ermeni ırkçısı. Ermenistan Büyük Locası pek sever kendisini.  

Arka sıra,

Aras Kazaz (arka sıra, soldan 3., bıyıklı, Azerbaycan Büyük Locası baş masonu, Amerika da mason olmuş ve Amerika da Ermeni kökenlilerin locaları ile çok yakın, sık sık ziyaret eder, Romanya da 33. derece almış, Ermeni kökenli Türk vatandaşı)... Bu fotoğrafta bir çok Türk vatandaşı mason; Amerikalı, Rus, Yunanlı mason kardeşleri ile omuz omuza!

Robert Heyat - Andrey Bogdan

Birisi Amerikalı Kuzey Afrika, Portekiz, Balkan ve Kafkasları karıştırmakla görevli Amerika devlet görevlisi, kendi öz vatanında hain damgalı din, millet değiştirmiş ABD Columbia Bölgesi Büyük Locası Grand Lodge of District Columbia), Romanya Büyük Locası, Azerbaycan Büyük Locası eski baş masonu, Ermenistan, Gürcistan Büyük Locası kurucusu eski baş masonlarından,Robert Heyat,

Diğeri ömür boyu Rusya Büyük Locası ve Yüksek Şûrası baş masonu, Azerbaycan, Ermenistan büyük locaları kurucusu ve Ermeni işgalinde Türk toprağı Karabağ 'da Ermeni locası kurucusu ve takdis edicisi (kutsayıcısı); 

Ermenistan, Erivan 'da sözde soykırım anıtı önünde çelengi ile ziyarette mason... 

Aşağıdaki fotoğrafta ortada olan Rus masonlarının başı; Türk masonların omuz omuza mutlu fotoğraf çektirdiği, Andrey Bogran... Sözde soykırım anıtını ziyaret ediyor, çelenk koyuyor. Anlamını herkes biliyordur.

Çelenkler, ziyaret edenlerin milli bayrak renklerinden çiçekler ile yapılmış En soldaki çelenk bana kırmızı-beyaz gibi geldi ve çelengin başındakini tanımıyorum. Bir Türk vatandaşı mason ziyaret etmemiştir, o kadar alçak olamaz, değil mi? Ben de olasılık vermiyorum, vermek istemiyorum!

Szdesoykrmant

 

Andrey Bogdan ile Türk masonlar omuz omuza:

 

Ermeni mason

Bu fotoğrafta soldan sağa; Rus, Ermeni (Gagik Soghomonyan), Gürcü ve Türkiye'den HKEMBL baş mason yardımcıları, masonik toplantıda. Türk vatandaşı olan mason Selim Örs, Türkiye de masonluğun Amerika denetimine girmesinin mimarlarından Hayrullah Örs'ün torunudur!

Grcstan Ermeni Rus Srs

Asya 'da mason tarikatının temsilcileri... sol başta Ermeni baş mason yardımcısı, sağdan ikinci Türkiye HKEMBL baş mason yardımcısı... Ne kadar mutlular değil mi? Selim Örs kardeşi ve meslekdaşı Ermeni masona, Karabağ'da Ermenilerin, hamile kadının canlı canlı karnını yarıp, çıkardıkları bebeği süngüleri ucunda annesinin önünde havaya kaldırmasını sormuş mudur? Sanmam.

 

ArasKazaz Rusba

Bu fotoğrafta da, solda Ermenistan da sözde soykırım anıtına çelenk bırakan Rus baş mason Andrey Bogdan; ortada doğduğu ülkesi İran da CIA ajanı ve vatan haini olarak hükümle aranan, Amerika baş masonlarından, fotoğraf çekildiği sırada Azerbaycan Büyük Locası baş masonu, şimdilerde Azerbaycan Yüksek Şûra baş masonu Robert Heyat;

soldan üçüncü, sağ başta, Amerika da mason olmuş, Romanya da 33. derece almış, fotoğraf çekildiği sırada Azerbaycan büyük locası baş mason yardımcısı yani Robert Heyat'ın yardımcısı, şimdilerde ise Azerbaycan Büyük Locası başı, Ermeni kökenli Türk vatandaşı Aras Kazaz.

 

Masonlara soruyorum;

Bu fotoğraflarda yer alan masonlara öncelikle, çünkü Ermeni mason kardeşleri ile bir şekilde temasta olanlar onlar ve Türkiye de kendisini mason olarak kabul eden herkese soruyorum;

Kendinizi Türk vatandaşı olarak hissediyorsanız, günahı ve sevabı ile Türk tarihinde yer almış bir Türk büyüğü Talat Paşa'ya,

Kendinizi mason olarak kabul ediyorsanız, ilk kurucu baş masonunun sizin deyişinizle; En Muhterem, Büyük Üstadınız Mehmet Talat'a yapılan bu alçak, ırkçı, iğrenç saldırı karşısında neden susuyorsunuz?  

Güncelden tarihe dönelim, anımsayalım; 

Talat Paşa, Mason Emmanuel Carasso tarafından güdülerek mason tarikatına girmiş ve Büyük Locankurucusu olmuştur. Sultan Abdülhamid'i tahttan indiren heyette yer almış;  Osmanlı'nın Sultanı  ve Müslümanların Halifesi direnirse öldürmeye hazır elde tabanca huzuru basmış, İspanyol ve İtalyan vatandaşı, Türk ulusu ve vatanı haini ve devleti soymuş hırsız bir Yahudidir.

Talat Paşa tahttan indiği an, Osmanlı'nın tamamı yabancı uyruklu ya da Osmanlı'nın Türk ve Müslüman olmayan masonları, Talat Paşaya ihanet ettiler. 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Mason Locaları kitabımda anlattım  (" (http://huroltasdelen.com/index.php/kitaplar/osmanli-imparatorlugunda-mason-localari(sayfa 209)

Talat Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, iki bin beş yüz lira ile 13 Kasım 1918 bir Alman denizaltısı ile çok sevdiği memleketini terk etmek durumunda kaldı.

Kıdemli mason Ahmet Akkan;

“…on sene sonra 1919 da, siyaseti resmen mason camiasına sokmak hatasını işlemiş ve muhakeme edilmeden, müdafaa hakkı tanınmadan bir kardeşi katil ve hıyanet suçlamaları ile camiadan tardetmek ayıbını yapmıştır. (Buna ait resmi tard vesikasının aslı TBüyük Loca arşivinde ve fotokopisi Süha Umur Kardeş'in özel arşivinde mahfuzdur).”[1]

Masonların, ilk Büyük Üstatlarını, hukuksuz biçimde, çıkarları gereği masonluktan atmaları, “ayıp” değil, alçaklıktır. Bu olay da “kardeşliğe” asla bağlı olmadıklarını göstermektedir[2]

Talat Paşa,  Almanya ‘da gizlendiği sırada, 1921 yılında, İngiliz Başbakanının ısrarlı isteği üzerine memuru ile görüştükten 4 gün sonra bir Ermeni tarafından, 47 yaşında iken, tehcirin intikamını almak için Berlin’de tabanca ile vurularak öldürülür, şehit edilir. Alman Devleti tarafından korunması gerektiği bir yerde. Ermeni katil tiyatro şeklinde, hukuk çiğnenerek gerçekleşen mahkemede hızlıca beraat ettirilir. İngiltere Prensi İngiliz masonlarının başıdır, İngiliz Hükümetinde birçok mason vardır, Alman hükümetinde birçok mason vardır. İngiliz ve Alman mason biraderleri Talat Paşanın katilinde etkin rolleri bulunmaktadır.

Talat Paşanın Avrupalı ve Osmanlı mason biraderleri, cesedine bile sahip çıkmazlar, mahkemede de hiç ilgi göstermezler. Talat Paşa’nın katledilmesi yolunu, Osmanlı masonları, ilk Büyük Üstatları Talat Paşa’yı yurt dışına kaçtığı zaman, hakkında Osmanlı mahkemelerinde hiçbir hüküm olmamasına karşın, mason localarından çıkararak, atarak; biraderlerini yalnız bırakmışlar, katledilmesi yolunu açmışlardır.

Osmanlı Büyük Doğusunun bu kararı sonrasında, mason hukukuna göre, Talat Paşa artık mason birader değildir. Osmanlı masonlarının ve onları benimseyip, sahip çıkan; kökleri olarak benimseyen yerel masonlar Mehmet Talat Paşa’ya ihanet etmişler ve ellerinde kanı bulunmaktadır.  

Talat Paşa’yı öldüren katil, gerçekte Ermeni tehcirinin intikamı için mi öldürmüştür, yoksa çok şey bilen Talat Paşa, masonların da yer aldığı bir cinayet ile susturulmuş mudur?

[1] (Akkan A. , Büyük Üstadlar, 1996, s. 18)

[2] Masonlar, 1960 askeri ihtilalinden sonra, siyasi nedenlerle tutuklanan Büyük Üstadları, Menderes’in MİT Başkanı’nı, hemen üyelikten atmışlardır. Bunu ileride ayrıntılı göreceğiz. Masonlar, siyasi çıkar için, siyasi gücü olanları baş mason yapar, ama başarıszlığa uğradığı an, kendilerini kurtarmak için kolayca harcar, satarlar. Sonra da, masonluğa siyaset bulaştırdı diye, bir yalanın arkasına saklanmaya çalışırlar."

 

 

İlber Ortaylı, Mason Tarikatı davetine koşa koşa gide ve onlara laikliği över.

Aşağıdaki fotoğraf İlber Ortaylı 'nın Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (HKEMBL) toplantısında yaptığı konuşma sonrası çekildi. El sıkıştığı kişi, o sırada baş masonu olan Mehmet Remzi Sanver ile el sıkışıyor. Dikkatimi çeken, İlber Ortaylı "Üstad selamı" gibi el sıkıyor... Tesadüf elbette.

Ortayl HKEMBL

(16 Kasım 2011, Tesviye Dergisi sayı 84)

 İlber Ortaylı, hamile kadının sokakta dolaşmamasını isteyen tarikat üyesi Ömer Tuğrul İnançer 'in elini öpreken görülüyor.

ilber ortayli el operken jurnalci

 

"Ömer Tuğrul" da Sebataycıların seçtikleri isim yapısına ne kadar da benziyor; Birinci isim, güçlü bir Müslüman ismi (Mehmet, Ömer...), ikincisi Türkçe ve Türk tarihinden güçlü bir kagan ismi (Kagan, Kürşat, Tuğrul).

 

 

 

 

Page 1 of 3

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu