Print Friendly, PDF & Email

Değerli meslektaşlarım: Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan EMO Ankara Şube seçimlerinde “sözde!” Demokrat Mühendislerin, Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler karşısında uğradıkları hezimeti hazmedemedikleri için sürekli olarak saldırı içinde olduklarını görmekteyim. Yıllarca birlikte hareket ettikleri arkadaşlarını, seçimleri kaybettikleri için bir kalemde satan ve hakaret eden bir zihniyet Genel Merkez’de de söz sahibi olmamalıdır.

Her şeyden önce kendilerini demokrat olarak adlandıran bu gurup ne yazık ki demokrasinin ne anlama geldiğini dahi bilmemektedir. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük şehrin AKP’nin elinden alınması, Vatan, millet, bayrak kavramlarının altında toplanan gerçek Milliyetçi, Cumhuriyetçi ve Atatürk’çülerin bir araya gelmesi ile sağlanmıştır.

Ne yazık ki bugün, son olarak 16 yıl önce seçimlere giren ve bir daha seçim sahnesinde görünmeyen ve bu gün de var olmayan Meslekte Birlik Gurubunu öcü gibi göstererek meslektaşlarımızı kendi saflarına çekme gayreti içinde olmalarını hayretle izliyorum.

Politeknik YK Başkan Yardımcısı Neriman Usta bir yazı kaleme almış!

Neriman Usta bu yazısında “AKP/Saray iktidarının politikalarının odalarda temsilini sağlamak,

İktidarın tahammül edemediği muhalif sesleri odalarda susturmak, kentlerin, doğanın talanına odalar üzerinden meşruiyet yaratmak, Odaların bugüne kadar oluşturduğu bilgi birikimini yok etmek, Halk için değil rant için oda yaratmak” gibi cümlelerle, bizleri Akp’liymiş gibi gösterme gayretine girerek ötekileştirmeye, “çamur at izi kalsın” mantığı ile meslektaşlarımızı etkilemeye çalışmaktadır.  Odamızın üyesi olan bizleri karalayarak dışlamak yerine birlikte hareket ederek bir güç olmak hiç bir zaman işlerine gelmemiştir. Küçük olsun, bizim olsun, rantı biz yiyelim diyen bu zihniyet hala başkalarını karalamaya be rantı ellerinde tutmaya çalışmaktadır. Bizler Akp’nin odalara tavrını takdir etmiyoruz. Ne yazık ki meslek odaları da kurulduğu günden bu güne siyasi iktidarlarla ters düşerek meslektaşlarımızın mağduriyetinde söz sahibi olmuştur.

Türk Milletinin geleceği demekten imtina eden, Türkiye Halklarının geleceği diyebilen bu zihniyetin bölücü olmaktan gayrı hiçbir özelliği yoktur.

Türk Telekom'un eski Genel Müdür Yardımcısı olarak, başta Türk Telekom olmak üzere stratejik kurumların özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesine dün olduğu gibi, bugün de, yarın da karşı duracağımızın bilinmesini isterim.

Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler Gurubunu, olmayan Meslekte Birlik Gurubu ile iş birliği yapmakla suçlayanlar ne yazık ki, Konya’da Anadolu Mühendisleri adıyla seçimlere katılan gurupla temas kurmuş, önceki seçimlerde Konya’dan gelen meslektaşlarımıza bir bardak su dahi ikram etmezken, son seçimde Konya’dan Ankara’ya oy kullanmaya gelen meslektaşlarımızın tüm giderlerini (otel, restaurantta yemek vb.) karşılamıştır.

Bizler, Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler Gurubunun, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğuna, halkların kardeşliğinden değil, mühendislerin özlük haklarından bahsedeceğine inandığımız için yanlarında yer aldık. Bu desteği verirken de hiçbir menfaat gütmedik.

Bilinmesi gereken bir başka önemli konu da, Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler Gurubuna destek veren bizler, hiçbir şekilde AKP hükümetinin politikalarını desteklemiyoruz. Çünkü Atatürk ilke ve inkilapları bizim yol göstericimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü hayat kaynağımızdır. Biz diyoruz ki “Dini değerlerin siyasi alanda ve ticari hayatta rant aracı olarak kullanılmaması, milletimizin birliği ve dirliği için önemlidir. Yüce Türk milletini kaderde, kıvançta, tasada birlik ve beraberlik içinde güçlü kılmak varken, ırk, dil, din, mezhep, tarikat gibi bölücü unsurlarla yorgun düşürülmesine ve parçalara ayrılmasına asla izin verilmemeli, müsamaha gösterilmemelidir.”

Ve  Atatürk’ün hedef gösterdiği “milliyetçilik ve laiklik” hedeflerine yönelecek her türlü yıkıcı ve bölücü düşünce ve tavırlara asla fırsat vermeyeceğiz.                                                                                                                                      

ZaferTekbudak                                                                                                                                                                    

Aşağıdaki linkte seçim yenilgisini kabullenemeyen "sözde" Demokrat Mühendislerin  saldırganlığını okuyacaksınız. 

Neriman Usta yazısı   (Okumak için tıklayınız)