Print Friendly, PDF & Email

Çevremde masonlar

Bir gün yakın bir arkadaşımla telefonda konuşuyorduk, birden "ben mason oldum" dedi. Sesi ürkekti, tepki göstermemden korkuyordu. Şaşırmıştım, beklemiyordum doğrusu, birşey demedim.

Sanırım 2000 yılıydı. İşim gereği bir kamu kurumunda yetkili mühendis ile toplantıya gittim. Benden oldukça büyüktü. Teknik konuda görüşme bittikten sonra yanıma yaklaştı ve kısık sesle bir şeyler anlatmaya başladı. Önce anlamadım, yeni bir loca kuruyorlarmış, beni de onların bu yeni locasında mason olmaya çağırıyordu. Çok şaşırmıştım. Masonluğa karşıydım,normalde tepki gösterirdim ancak çağrıyı yapan kişi, o kurumda yaptığımız işle ilgili yetkiliydi. Yuvarlak sözcüklerle geçiştirdim, "düşüneyim, sizi ararım" dedim ve oradan ayrıldım. Aramadım. Bir süre sonra bana mason çağrısı yapan kişi aradı, sanırım iki kez, ikincisinde uzun uzun çaldırdı, açmadım.

Sonra bir çalışma arkadaşımın eşi "istersem mason olmam için gereğini yaparım" diye haber yolladı. nazikçe red ettim.

Bu arada zaman zaman masonluk hakkında araştırma yapıyordum. Merak etmiştim. Gördüğüm toplumda çok büyük bir bilgisizlik olduğu, dünya görüşü gereği karşıt olması gereken kişilerde bile bile bilinmezliğe sempati vardı. Karşıt yazılarda yalnızca din ögesi üzerinden, büyük kısmı da saçma sapan, akıl ötesi sövmelerdi. Oysa masonluk, bir dönem dünya siyasetinde etkin rol oynamış, çevre ülkelere emperyalizmin kuşatmasında en önde sızan bir siyasi ve sınıfsal yapıydı.

Mason Derneğine üye oluşum

Kişiliğimin, yazın (edebiyat) geçmişim ve en üst düzeyde aldığım, yaşamımın parçası olmuş Elektronik Ölçmenliğimin de  etkileriyle, masonluğu araştırmayı ve Türk Toplumuna yazmayı kendime görev edindim. Demiştim ya, derinlerimde her zaman tarih ve toplum bilimleri güçlü ırmaklar olarak akıyorlardı hep...  Ancak kısıtlı ve neredeyse tamamı sığ ve saplantılı yayınlar dışında kaynak yoktu. Oysa tüm kaynaklar masonların elindeydi, içlerindeydi. Toplumsal ve tarihsel bir araştırma, ancak yerinde, yapının içinde yapılabilirdi ancak. 

Kendime verdiğim görev gereği, mason derneğine katılmaya karar verdim. Bu katılışım mason olmak için değildi elbette. Mason olmak, dünya görüşü, çıkar ilişkileri, davranış biçimleriyle yeni bir kimlik edinmek, mason yapısının sizi ele geçirip, dönüştürmesine izin vermek demektir. Oysa ben, kendi kimliğimden hiçbir ödün vermeden aralarına katılmak, masonluğu örgütlerinin içinden kendi gözlemlerimle yaşayarak öğrenmek, masonların belgelerine, kitaplarına erişmek için aralarında bulunmak amacındaydım.

Yedi yıl önce bana çağrı yapan masonu aradım ve aralarına katılmak isteğimi ilettim. Sonra buluştuk, isteğimi kabul etti ve süreç başladı. Kısaca, önce kendisi locasında teklif yaptı, loca yöneticisi uygun bir toplantıda loca kardeşlerinden oylama ile onay aldı, sonra benden resmi başvuru aldılar, locanın bağlı olduğu büyük locaya sordular, hakkımda daha önce girmiş, çıkarılmış vb. bir kayıt var mı diye, oradan da olumlu yanıt gelince, Ankara, İstanbul, İzmir 'deki binalarında bir köşede fotoğraflıaskıya çıkardı, itirazı olan varsa haberi olsun, askıya çıkan loca yönetcisine iletsin diye. Askı da 1 ay kalıyor, o da tamamlanınca, locada bir daha oylama yaptılar ve sonra yönetici 3 deneyimli masonu araştırmakla görevlendirdi. Birisinin işyerine çağırdılar beni, orada 1 saate yakın söyleştik. Beni tanımaya çalıştılar. Sonra onların verdiği uygunluk değerlendirmesi locada okundu, bu sefer bir kutu içinde, renkli ya da siyah bilye ile iç kutuya oy atarak oylama yapıldı. Hepsi temiz çıktı. Buna masonlar "sikrüten" diyorlar. Sonra beni eriştirilmek üzere (tekris) binalarına götürdüler. Benim telefonumdan eriştirilme törenine kadar yaklaşık bir yıl geçti.

O gün benim gibi tüm süreci tamamlanmış 5 kişi ile birlikte eriştirildik, hepsi de benden gençtiler. İlginçtir biri hariç hepsi de zamanla ayrıldılar.

Avukat olan daha ilk yıl ayrıldı.

Kamu'da çalışan sanırım Kalfa iken, kamuda yükselebilmek için ayrıldı.

Doktor olan, Samsun'da görev yapıyordu; sonra farklı illere gitti ve sonunda o da koptu.

En genç olan, 33.derece masonlardan Yaşar Aysev 'in en küçük oğlu, 17 yaşında üniversite öğrenciydi. Çok nadir, yılda 1 kez geliyordu. Üniversite bitince, yurt dışına yüksek lisans eğitimi için giderken, özel bir uygulama ile, yani torpille devam zorunluluğunu yerine getirmemesine karşın hızla kalfa ve usta yapıldı. Yurt dışına gitti, eğitimi bittikten sonra kolayca iş bıldu (!) ve Türkiye'ye dönmeden Avrupa 'da çalışıyor.

Böylece Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Ankara Vadisinde (bölgesi) bulunan Şafak Locasına, yasal dernek adı ile Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Ankara Şubesinde Şafak Koluna üye oldum.

Aldığım dereceler

Büyük Loca

Eriştirme, 1.°

Kasım 2007

Kalfa derecesi, 2.°

Şubat 2009

Usta derecesi, 3.°

Şubat 2010

Yüksek Şûra

Ketum Usta, 4.°

2012

Seçilmiş Dokuzlar, 9.°

2014

Büyük Locada Kalfa derecesindeyken, locada bir masonun yaptıkları ahlak ve masonik ilkelere karşıt bir yazışmaya, yalnızca ben karşı çıkltım. Benim ilkelerim içinde kabul edilemezdi. Locada görevli, kıdemli, yetkili ve tüm üyeler sustular, seyirci kaldılar. Konuyu kıdemli bir tanıdığım mason aracılığıyla baş masona (Büyük Üstad) ilettim. Baş mason yapılana ve locanın sessiz kalmasına çok sinirlendi, o mason ihraç etti ve locayı kapatmaya niyetlendiyse de, vaz geçirdiler. Bu konuyu ayrı bir yazımda ayrıntıları ile konuşacağız.

Yüksek Şûraya üye olmam sıkıntılı oldu. Bana nedeni açıklanmadı ancak 33. derecelerden birisi engel oldu bir süre. Sonra başka bir 33. derece üzerinden o engeli kaldırılması için bazı kıdemli masonlar destek oldular. Engel olmanın nedenini hiçbir zaman öğrenemedim.

Localarda verdiğim konferanslar

Localarda yeğlenen, masonların maso kavramları, konuları, önemli masonlar gibi masonik ağırlıklı konularda konferans verilmesidir.

Bense ayrıldığım yıl, konu seçimi bana bırakılmadan, oldu bittiye getirilerek verdiğim ilk ve son masonik konudaki konferans hariç, tüm konferanslarımı Türklük, Atatürk ve Türkiye üzerine verdim.

Ayna simgesi, 2. derece geçiş tezi

Şafak Locası

Şubat 2010

Muazzez İlmiye Çığ, Yaşam Yolculuğu

Şafak Locası

Şubat 2011

Şamanlık

Şafak Locası

Ekim 2011

Kendini Bilmek

Anadolu Güneşi Araştırma Locası

Aralık 2011

Şamanlık

Köşetaşı Locası, İstanbul

Ocak 2012

Gök bilimci Takiyüddin

Anadolu Güneşi Araştırma Locası

Nisan 2012

Şamanlık

İrfan Locası, İzmir

Mayıs 2012

Gelenekten Güncele Türk Şiiri

Şafak Locası

Kasım 2014

Beyaz Geceler töreninde; Muazzez İlmiye Çığ, Yaşam Yolculuğu

Köşetaşı Locası, İstanbul

 2015

Gelenekten Güncele Türk Şiiri

Sedir Locası

 2015

Gelenekten Güncele Türk Şiiri

Kaynak Locası

 Kasım 2015

Tarih Yapan Türkler

Şafak Locası

 2016

Tarih Yapan Türkler

Kaynak Locası

 Ekim 2015

Anadolu İçrek İnançlarında Sümer dini ve Şamanlık etkileri

Akkan Locası, İstanbul

2016

 Atatürk 'ü Anma Toplantısı  Şafak Locası  Kasım 2016

Duyurulardan Örnek

KDuy01

Ayrılışım

2016 yılında Yüksek Şûrada, 14. dereceye geçmek üzereyken, Yüksek Şûrada 33. derece masonların "kardeşlerine" yaptıkları her türlü nezaket ve saygı ötesi, çirkin davranışlarına artık dayanamayacağımı ve birisi ile kapışacağımı anladığım zaman, gitmek zamanı dedim ve istifa ettim. O dönem Yüksek Şûra Ankara başı olan Kadir    beni ikna etmeye çalıştı, Yaşar Aysev 'de istifamı yürürlüğe koydurmadan, beni durdurmaya çalıştı. Kararlıydım ayrıldım.

Bu arada iş yaşamımın da sonuna gelmiştim. Emekli olup, tam zamanlı olarak mason tarikatı üzerine yazmaya başlayabilirdim.

2017 Mayısında, Şafak Locasında Hatip görevimden istifa ettim. Loca yöneticisi uzun süre istifamı işleme koymadı. Baskılarım ve sert tepkim sonunda istifamı işleme koydular. 2017 Kasımında da Büyük Loca ve Mason Derneğinden, sert ve eleştirel bir mektupla istifa ettim.

Ayrılışım sonrası olanlar bir başka yazı...

Belgeler

Hatip Ayrılış Mektubu:

"

                                                                                                                                             11.05.2017

               

Üstadı Muh:. Levent Tanrıdağ K:.

170 - Şafak Muh:. L:.

Şafak Muh:. L:.’da yürütmekte olduğum Hatip görevimden, gördüğüm gerek üzerine istifa ediyorum.

K:. Sevgi ve Saygılarımla,

Hürol Taşdelen"

Masonluktan Ayrılış Mektubum:

"

                                                                                                                                  29.11.2017

Sn. Bülent Akkan, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD Başkanı / Büyük Ustası

Sn. H. Kürşat Patrlatan, HKEMD Başkan Yrd.

Sn. Levent Tanrıdağ, Şafak Locası Birim Yöneticisi

Dünyada, özellikle de ülkemizde, başta “millilik” olmak üzere, kendisinde var olduğu savlara, ilkelere, erdemlere bu kadar zıt bir tarikat, cemiyet, kurum yoktur ve olması da olanaksızdır. İnsan doğasında var olan tüm olumsuz duygu ve davranışlar; iktidar hırsı, koltuk sevdası, bencillik, şişmiş egolar, yalan, sevgisizlik ve entelektüel birikimsizlik, masonluğun kurumsal ve bireysel davranışları içinde etkin olarak var.

Üst dereceler denen, kırmızı localarda ise, aynı gözlemlerim geçerlidir, ek olarak kendisini üstün insan sanan 33. Derece masonlar ve insan onuruna aykırı kimi davranışları.

Masonluk üzerine yeterince gözlem yaptım, daha fazlasına da gerek yok. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası ve HKEMD’den istifa ederek ayrılıyorum. Gereği için bilginizi ve İstifa ettiğime dair bir belgenin üye kayıtlarındaki adresime iletilmesini rica ederim.

Bu mektubun ıslak imzalı kopyası iadeli taahhütlü olarak İstanbul Merkez adresinize gönderilmiştir.

Esenlik olsun…

Hürol Taşdelen"