Print Friendly, PDF & Email

Makale Dizini

ODTÜ Sosyoloji Bölümünde okuyan İlkiz Kucur, Attilâ İlhan ile, bir dersinin ödevi olarak söyleşi yapar. İlkiz Kucur 'un daktilosu yoktur. Söyleşi sorularını el yazısı ile ustası Attilâ İlhan'a iletir, usta ustalığını gösterir; yanıtlarını kendi daktilosunda yazar ve İlkiz Kucur'a verir. 

İlkiz Kucur, yıllar sonra söyleşiyi belgeliğinde bulur ve Cumhuriyet Kitap ekinde yayımlar.

Aşağıda İlkiz Kucur'un el yazısından çıkan sorular, Attilâ İlhan 'ın daktilosu ile temize çektiği sorular, yanıtları ve Cumhuriyet Kitap ekinde yayımlanmış tıpkı kopyası.