Mahmut Esat Bozkurt

 

Büyük Türk gençliği, mefkuresini masonlukta bulamaz. O, idealini on bin yıllık Türk tarihi kokan bu topraklarda, bütün bir medeniyete on bin yıl üzerinden bakan milletinin bağrında bulabilir. Her şeyden evvel Türküz, her şeyden sonra yine Türküz. Onun için yaşarız, onun için ölürüz.[1]

                                                                                                                 Mahmut Esat Bozkurt

Türkiye’de Mason Tarikatı üyeleri, Mahmut Esat Bozkurt ismini görünce veya duyunca, kırmızı görmüş boğa gibi saldırganlaşıyorlar. Çünkü, Mason Tarikatının kapatılışına giden süreçte, Mahmut Esat Bozkurt ön cephede savaşmaktadır. Mahmut Esat Bozkurt kim ve Türk Devrimlerinde, Türkiye Cumhuriyetinde yeri nedir, bir ona bakalım.

Atatürk, Mason Localarını Kapatır

Nazarı dikkatimi çeken yönlerden birisi de, Türkiye'ye Protestan ve genç Hıristiyanlık propagandası için gelen misyonerlerin mason olmalarıdır. Elbette günün birinde Türk milleti ve onun hükümeti bunların hesabını soracaktır. Herhalde yanlarına kâr kalmayacaktır.[1]

            Mahmut Esat Bozkurt

İlhami Soysal ile bölüm önsözü yerine;

“Durum  ilginçtir.  1909’dan  1935’e  kadar  tam  27  yıl  bir kuyumcu titizliğiyle işlenerek ve adım  adım  ilerlenerek  kurulmuş  Türkiye  Masonluğu,   ne   olmuştu   da,   böyle   durup dururken günün birinde birden  bire  kendi  kendini  yok  etme kararı almıştı. Bu  dönem  öyle  bir  dönemdi  ki,  gerçekte Masonluğun Türkiye’de İttihat  ve  Terakki  iktidarlarından bu yana en güçlü olması  gereken  bir  dönemdi.  Türkiye   Büyük   Millet   Meclisi'nin   Başkanı   yüksek   dereceli bir masondu. İçişleri Bakanı  Şükrü  Kaya  hem  de  33. derecede  bir  masondu,   Ankara   valisi,   İstanbul   valisi,   İzmir  valisi   masondular.   Dışişleri   Bakanı   masondu.   Bakanlar  Kurulunda  oldukça   yüksek   sayıda   bakan   masondular. Müsteşarlardan  genel müdürlerden,  polis müdürlerinden, jandarma komutanlarından ve hattâ ordu içindeki üst düzeydeki  subay  ve  komutanlardan   mason   olanların   sayısı hiç de az değildi.

Peki ne olmuştu?

Bu sorunun yanıtını ararsanız, karşınıza Atatürk çıkar[2]   

Namık Kemal

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinin Vatan Şairi Namık Kemal, mason olabilir mi?

Namık Kemal’in mason olduğuna dair hiçbir belge, kayıt, anı olmadığı gibi; Namık Kemal’in söylemleri, yaşam gerçeği içinde masonlukla hiçbir ilgi yok.

Masonlar, Namık Kemal’in Proodos locasında mason olduğunu söylerler.

Proodos locası, Fransa Büyük Doğusuna bağlı, Yunanca konuşulan, Osmanlı tebası Yunanlıların/Rumların, Osmanlıyı kendi denetimlerine alıp, yeni Bizansı kurmak için örgütlendikleri, eylemlerini pşlnladıkları bir locadır. Kurucuları, üyeleri Fransız vatandaşı ve Osmanlı tebası Rumlardır.

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu