Talat Paşanın, İspanyol-İtalyan vatandaşı, Yahudi mason Emmanuel Carosso ile ilişkisi dikkat çekicidir. Kandırıldığını ve kullanıldığını düşünüyorum...

Öte yandan Talat Paşa, Başvekillikten istifa ettikten sonra, hiçbir mahkeme yargılaması, hakkında hüküm olmadığı halde, masonlar Üstad-ı Azam Talat Paşayı masonluktan derhal ihraç ederler. Dahası ortada bırakırlar. Osmanlı'da ve Almanya'da hiç sahip çıkmazlar. Almanya'da katledildiğinde cesedi sokakta saatlerce kalır. Katili Ermeni terörist Almanya'da sahte bir mahkemede yargılanırken de masonlar yalnız bırakırlar. Savunmazlar...

Günümüzde utanmadan ihraç ettikleri Talat Paşayı, gene utanmadan Büyük Üstadları / Masonbaşıları gibi gösterirler. 

Mason Tarikatı çıkarına göre her türlü yalanı söylediğinin bir örneğidir.

Görüyorum kimi masonlar Talat Paşa için anma mesajları yayınlıyorlar.
Talat Paşanın ne dirisine ne ölüsüne sahip çıkma, hatta ölüme sürükle; ilk fırsatta başmasonunu localardan at, yıllar sonra utanmadan anma mesajları yayımla...

Edep yahu diyeceğim ama emperyalist ve işbirlikçisinde edep ne arar?

Hürol....


Mason  Öğretisinde

Mason Tarikatında, masonlar kendilerini dul kadının çocuğu olarak ifade ederler. Öte yandan, Usta (Üstad)  olacak mason, Kalfalıktan Ustalığa yükseliş töreninde, ölmüş gibi bir simgesel mezara yatırılır; loca yöneticisi ve yardımcıları tarafından, elinden arslan pençesi ile tutularak kaldırılır. Simgesel olarak diriltilmiştir.

Eriştirme töreninde ve her masonik toplantının sonunda,  loca yöneticisinin emri ile Hasenat Emiri görevindeki mason tapınakta bir kese dolaştırır. Kesenin adı, dul kadının kesesidir. Herkes o keseye para atar.

Nereden gelmiş bu dul kadın, ölüp, dirilme, keseye para atma bir bakalım.

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu