>

Başkent Ankara ve Masonlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara'dır.

 

 

Dünyadaki tüm Büyük Locaların merkezi, ismini taşıdıkları ülkenin Başkentidir. Bunun bir tek istisnası var: Türkiye...

Türkiye'de Mason Tarikatının merkezi, bir önceki devletin, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'dur

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yerel olarak yapılanan Osmanlı Yüksek Şüra ve Osmanlı Büyük Locasının merkezi, Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul olurken, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında, Atatürk'ün kapattığı 1935'e kadar ve 1946'da resmi olarak yeniden dernekleşmeye başladığından günümüze kadar, Büyük Loca ve Yüksek Şüra merkezleri hep İstanbul olmuştur. Yalnızca Menderes'in Başbakanlık ve MAH (MİT) müsteşarı olan Sebataycı ve CIA taşeronu (mahkeme kararı ile sabit) Ahmet Salih Koru'nın baş mason olduğu dönemde, O'nun baskısı ile bir kaç yıl için Ankara'ya getirilmiş, 1960 darbesi ile Koru tutuklanınca hemen, gün geçirmeksizin İstanbul'a götürdüler merkezlerini...

Osmanlı'da komprador burjuvazi desteğinde, Batılı emperyalistler ve yerli işbirlikçileri olan Yahudiler, Sebataycılar, Rumlar, Ermeniler tarafından kurulan; Türkiye Cumhuriyeti döneminde gene Batılı emperyalistlerin vatandaşları ile Yahudi-Sebataycılar, gizli ve açık Ermeniler tarafından yönetilen Mason Tarikatları örgütleri, Büyük Loca ve Yüksek Şüra, başkent Ankara'yı tanımamış dünyadaki, Türkiye hariç, tüm ülkelerde merkezleri başkentlerde olurken, Türkiye'de İstanbul'da tutmuşlardır...

Bunun iki nedeni var. Birincisi masonlar Türk devletini asla benimsememiş ve kabul etmemişlerdir. İkincisi, belirttiğimiz gibi Türkiye'de yerel unsurlar olarak masonluk Yahudi, Sebataycı, Ermeni ve Rum asıllıların denetimindedir, Ankara'da oluşacak merkezde bu denetimi kaçıracaklardır.

Yüksek Şüra, her yıl Yahudi bayramını Ekim ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı ayrı kutlarken, son 3-4 yıldır, topluca İstanbul'da kutlamakta. Mason biraderlerini, Ocak ayından başlayarak, "terfi ettirmeyiz" tehditleri ile Ekim ayında zorla İstanbul'a götürmekte ve Yahudi bayramını kutlamakta.

 

 

Hürol Taşdelen © 2018 / Web Tasarım : www.tornavida.net

Main Menu