Print Friendly, PDF & Email

Makale Dizini

 Işık Menokan  - Yasemin Kılınç Menokan Hemşire 

Bu yazı; "İzmir’de Belediye Başkanları ve Masonların Etkin Olduğu STK’lar, Kurumlar "

http://huroltasdelen.com/index.php/mason-localari/kitaplar/turkiye-de-mason-tarikati/144-izmir-de-belediye-baskanlari-ve-masonlarin-etkin-oldugu-stk-lar-kurumlar )

kitabımın bir bölümüdür. 

IM 02

Resim 34 Menokan ailesi; Rotaryen – CHP İl yk üyesi ve Eğitim Sek., mason kadın derneği başkanı – Rotaract - Mason