Print Friendly, PDF & Email

Feyzioğlu Soyadlı Masonlar

1.      Haluk Feyzioğlu

2.      Ali Zihni Feyzioğlu

3.      Ahmet Feyzioğlu, Erciyes locası   

Kayseri için kurulan Erciyes locasının, Kayserili "7 şövalye" kurucusundan biri! TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile kuzenler.         

4.      Metin Feyzioğlu, Üçgül locası...

Üçgül locasının 1964 yılında kurucularına bakar mısınız: 

Naki Cevat Akkerman, Orhan Alsaç, Vedat Aytaman, Cahit Çeltikçi, Fikret Çeltikçi, Muzaffer Egesoy, Burhan Evrenosoğlu, Mithat Fenmen, Safai İnal, Şevki Kayaman, Abdi Kutay, Erdoğan Lostar, İsmet Öztunalı, İbrahim Telimen.

Ne çok masonbaşı var. 

Dahası locanın sonraki yıllarında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. hocalarından Prof. Dr.  Yahya Kazım Zabunoğlu (2001) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun birçok ünlü avukat.

Metin Feyzioğlu, 1999 yılında, Yahya Zabunoğlu ile birlikte Üçgül locasında konferans verirler:

 MetinF 01

 

Yahya Zabunoğlu, Prof. Dr., Hukuk Fak., Ankara Üniversitesi.

Metin Ger, Prof. Dr., İnşaat Müh. Böl., ODTÜ

 

MetinF 21

 

Orhan Gemicioğlu, Avukat, Turkcell kurucu yönetim kurulu üyesi. - 33.°

Print Friendly, PDF & Email