Print Friendly, PDF & Email

Talat Paşa,

ülkemizde masonların tamamının sahiplendiği İttihat ve Terakki darbesinin liderlerinden, sonrasında Osmanlı Devleti Sadrazamı ve masonların İtalyan ve Fransız masonlarının yerli işbirlikçi azınlıklar ile kurduğu Maşrik-ı Âzam-i Osmani (Osmanlı Büyük Doğusu) kurucusu ve ilk Üstad-ı Âzam'ı (masonbaşı) ve Osmanlı Yüksek Şûra kurucu 9 kişisinden biri 33.° masondur.

Birinci Dünya Savaşı yenilgisi sonrası, Sadrazamlıktan ayrılır ve cebinde çok az bir para ile yurt dışına kaçar. Osmanlı'da hakkında bir hüküm bulunmamaktadır.Buna karşın, Sadrazamlıktan ayrılır ayrılmaz masonlar, Mehmet Talat Paşayı masonluktan atarlar. Yurtdışında da yalnız bırakırlar; İngiliz Hükümetinin yerini belirlemesi ile Almanya'da sokak ortasında Ermeni bir terörist tarafından katledilir. Cesedi sokakta kalır.

Ermeni katil, uydurma bir mahkemede yargılanır, ailesi tehcir sırasında öldürüldüğü gerekçesiyle ceza verilmez. Oysa katilin ailesinin tehcirle ilgisi yoktur.

Masonlar,

yurt dışına kaçan büyük üstadları Talat Paşa'ya sahip çıkmazlar, ölüme terk ederler. Sonrasında ölüsüne de sahip çıkmazlar ve katilinin yargılanması sırasında da katil yanında yer alırlar.

İşte mason gerçeği ve mason karakteri...

Hür ve Özgür masonlar, Büyük Localarının ilk masonbaşı olarak Talat Paşayı utanmadan sahiplenir ve binalarında masonbaşılar arasında fotoğrafını asarlar.

 TalatPasa mason

Talat Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, iki bin beş yüz lira ile 13 Kasım 1918 bir Alman denizaltısı ile çok sevdiği memleketini terk etmek durumunda kaldı.

Kıdemli mason Ahmet Akkan;

“…on sene sonra 1919 da, siyaseti resmen mason camiasına sokmak hatasını işlemiş ve muhakeme edilmeden, müdafaa hakkı tanınmadan bir kardeşi katil ve hıyanet suçlamaları ile camiadan tardetmek ayıbını yapmıştır. (Buna ait resmi tard vesikasının aslı TBüyük Loca arşivinde ve fotokopisi Süha Umur Kardeş'in özel arşivinde mahfuzdur).”[1]

Masonların, ilk Büyük Üstatlarını, hukuksuz biçimde, çıkarları gereği masonluktan atmaları, “ayıp” değil, alçaklıktır. Bu olay da “kardeşliğe” asla bağlı olmadıklarını göstermektedir[2]

Talat Paşa,  Almanya ‘da gizlendiği sırada, 1921 yılında, İngiliz Başbakanının ısrarlı isteği üzerine memuru ile görüştükten 4 gün sonra bir Ermeni tarafından, 47 yaşında iken, tehcirin intikamını almak için Berlin’de tabanca ile vurularak öldürülür, şehit edilir. Alman Devleti tarafından korunması gerektiği bir yerde. Ermeni katil tiyatro şeklinde, hukuk çiğnenerek gerçekleşen mahkemede hızlıca beraat ettirilir. İngiltere Prensi İngiliz masonlarının başıdır, İngiliz Hükümetinde birçok mason vardır, Alman hükümetinde birçok mason vardır. İngiliz ve Alman mason biraderleri Talat Paşanın katilinde etkin rolleri bulunmaktadır.

Talat Paşanın Avrupalı ve Osmanlı mason biraderleri, cesedine bile sahip çıkmazlar, mahkemede de hiç ilgi göstermezler. Talat Paşa’nın katledilmesi yolunu, Osmanlı masonları, ilk Büyük Üstatları Talat Paşa’yı yurt dışına kaçtığı zaman, hakkında Osmanlı mahkemelerinde hiçbir hüküm olmamasına karşın, mason localarından çıkararak, atarak; biraderlerini yalnız bırakmışlar, katledilmesi yolunu açmışlardır.

Osmanlı Büyük Doğusunun bu kararı sonrasında, mason hukukuna göre, Talat Paşa artık mason birader değildir. Osmanlı masonlarının ve onları benimseyip, sahip çıkan; kökleri olarak benimseyen yerel masonlar Mehmet Talat Paşa’ya ihanet etmişler ve ellerinde kanı bulunmaktadır.  

Talat Paşa’yı öldüren katil, gerçekte Ermeni tehcirinin intikamı için mi öldürmüştür, yoksa çok şey bilen Talat Paşa, masonların da yer aldığı bir cinayet ile susturulmuş mudur?

[1] (Akkan A. , Büyük Üstadlar, 1996, s. 18)"

(http://www.huroltasdelen.com/index.php/mason-localari/kitaplar/osmanli-da-masonluk/16-osmanli-mason)

Talat Paşa'ya masonların haksızlık yapıldığını söyleyen mason Ahmet Akkan 33°, günümüzde HKEMBL masonbaşı Bülent Akkan'ın babasıdır. Masonbaşı Bülent Akkan sessizliği ile babası - kardeşi Ahmet Akkan'a bile saygı göstermiyor!

Ermenistan'da Talat Paşayı aşağılayan heykel

Ermenistan 'da bir heykel açıldı. Dev boyutta Talat Paşayı alçakça öldüren Ermeni 'nin ayakları altında Talat Paşa'nın başı. Irkçılığın tüm alçaklığını taşıyan bir heykel.... Bir Ermeni askerinin ayakları altında Talat Paşa başı. 

 TalatPasa Ermeni

 

Türkiye'de masonlara soruyorum, 

binalarınızda, kitaplarınızda ilk "Üstad-ı Azam" diye fotoğraflarını bastığınız 33.° mason Talat Paşa kardeşinizin anısına yapılan bu alçak, bu hain saldırı,  hakaret karşısında neden sesiniz çıkmıyor.

Mason ahlâkı, mason erdemi bu mu?   

Masonlar, Talat Paşa hayatta iken daha ona ihanet etmişlerdi ve hatta ellerinde Talat Paşanın kanı var. Canlısına ihanet etmiş, canına kast etmiş masonların, yaklaşık 100 yıl sonra anısına yapılan hakarete sessiz kalarak ortak olmaları, yapıları ve öğretileri gereği gayet normal...  

İran'da idam cezası ile aranan, CIA adamı Robert Heyat ve Ermenilerle ve Azerbaycan 'da; Ermeni asıllılarla ülkemizde Güneydoğu illerinde mason locaları kuran masonlar, Ermenilerin Talat Paşa anısına yaptıkları bu alçak saldırısına karşı çıkmaları, tepki göstermeleri söz konusu olamaz elbette. 

İki yüzlülük, yalan ve amaçları için her türlü yöntem, emperyalizm işbirlikçisi komprador masonlar için "mübahtır"...

Masonlar arasındaki Türk

hala kullanıldığına uyanmadın, hala küçük çıkarlar için hizmete devam mı edeceksin?

Hürol