.....

Masonlardan, Masonluğun Durumu ve Geleceği

Mason Tarikatının localarının, İnönü, Bayar ve Menderes tarafından yeniden açılıp, el konan taşınmazlarının geri verilmesi sürecinde en etkili masonlardan biri de Mişel Marguiles 'dir.

Mişel Marguiles, Boğaziçi üniversitesi eski rektörlerinden Semih Salih Tezcan ve öldüğü zaman Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Semih Tezcan da masonluğun durumu ve geleceği hakkında yazmışlar. Aşağıda onların makalelerini sundum.