Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                           

Şiir, Tarih ve Toplum Bilim, yaşamımın her döneminde benim için çekici olmuştur.

Tarihin enginliği ve bilinmezliği içinde bularak, bilerek, öğrenerek aydınlanmak; toplumlara dair süreçleri, olguları ve gerçeklikleri öğrenerek, anlayarak sorgulamak; yaşamımın nefes almak kadar doğal bir gerçeği oldu hep...

Toplumumuzda ailelerde egemen, "popüler meslek" arzusu, üniversite seçme sınavları gerçeği ile birleşince, ODTÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümüne ilk yeğlediğim seçim olarak girdim. Oysa ...

Bence, günü sorgulayarak anlamak ve yeniden üretebilmek için her kişinin, pozitif bilimlerin ortak dili matematik ve insanlığın geçmişi tarih bilmesi gerekir. Elimde olanak olsaydı eğitim sisteminde en ağırlıklı dersler olarak Matematik ve Tarihi, özellikle de Türk Tarihini okutmak isterdim.

Yaşamımın içinde meslekten öte, çözümcü (analitik) düşünceyi her zerreme yerleştiren Elektrik - Elektronik Mühendisliğimi 30 yıl boyunca kesintisiz yaptıktan sonra mühendislikten emekli olup, hep derinden ama güçlü biçimde içimde akıp duran Tarih Bilimi ve Toplum gözlemciliğimi tam zamanlı olarak yapmaya başladım...

Bu sanal ortamımı da yazdıklarımı, ilgilisi ile tam bir özgürlük içinde buluşturmak üzere kurdum.

Ülkemizde yayın evlerinin üzerindeki ekonomik zorluklar ve bir taraftan da siyasi tekelleşmeler karşısında, Interrnetin sağladığı sanal ortam (site) kurup, yazdıklarımı paylaşmak; her anlamda bana özgürlük sağlıyor. Bu işten para kazanamıyorum doğru, ama geldiğim yaşlarda paranın azı yeterli bana.

Elim ayağım tuttuğu, aklımın çalıştığı her an üretmey, ve paylaşmayı sürdüreceğim...

Hürol Taşdelen Sanal Ortamımı, Şiir, Türk Tarihi ve Mitolojisi çalışmalarım ve ürettiklerim ile Mason Tarikatının tüm gerçeğini paylaşmak için kurdum... Bir süre daha en yoğunluklu yazılarım, çalışmalarım Mason Tariklatı üzerine sürecek. Zaten Mason Tarikatı araştırmaları ve kitaplarımı; tarih bilimi ve toplum bilim birikimlerim ve ölçmenliğimin (mühendisliğimin) bana sağladığı sorgulayıcı, çözümleyici bilimsel yöntem becerilerimle yaptım, yapıyorum, yazdım, yazıyorum...

 

Hürol