Print Friendly, PDF & Email

  • Mason Tarikatı öğretisi, siyasi ve dinsel kökenleri, sınıfsal yapısı, örgütlenme biçimi, büyük loca ve yüksek şûra ayrımları,
  • emperyalist yayılmacılığı ve topraklarımızda Osmanlı'dan köklenerek, Türkiye'de varlığı, yayılışı, siyaset, bürokrasi ve ekonomideki etkileri,
  • kimi masonlar ve ibretlik ilişkileri, sözleri ve eylemleri,
  • kamu ve sivil kurum ve derneklerde yayılması, örgütlenerek toplumu etkileme çalışmaları,
  • mason işbirlikçileri, mason severler, masonluğu aklama faaliyetleri,
  • Üniversitelerimizdeki araştırma(ma) çalışmaları,

 

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk Ulusu, 20. yy'daki Oğuz Kaganı; lideri Mustafa Kemal Atatürk ve Türkçü aydınların, yazarların masonluğa karşı duruşları, eylemleri ve yazdıkları,

 

bilimsel yöntemle, belgelere dayanarak ve Atatürkçü - Kemalist dünya görüşü ile bir Türkçünün kaleminden, Türk Ulusuna ve vatanıma borcum olarak!

Uğurlu olsun...

 

Hürol