Print Friendly, PDF & Email

Masonlar bir birine kardeş derler ama...

Masonlar bir birlerine "kardeş" derler ama aralarında ticari kazanç paylaşımı, borç alıp verme, iktidar hırsı meseleleri olunca; kardeşlik biter, en sert biçimde kavga ederler, hatta mahkemelik olurlar...

Anımsıyorum;

  • Baş mason Asım Eken, kendisinden önceki baş mason Kaya Paşakay'ı mahkemeye verip, Büyük Locadan atmıştı.
  • Bir locada borç alıp verme olmuş; sonu kavga ile bitmişti.
  • Baş mason Remzi Sanver 'in "7 şövalye" dediği Kayserili 7 mason birleşip Kayseri için  Locasını kurmuşlardı. Bu 7 şövalyeden ikisi ortak ticari bir mesele nedeni ile bir birine düşüp, bir tanesi Büyük Locadan ihraç edilmişti. Ne şövalyeler ama...  
  • Bir mason, mason olmayan bir kişiyi, önermişti, aynı locada başka bir kişi de loca içinde oylamada red verip, o yabancının mason olmasını engellemişti. Sonra arkadaşını öneren (teklif eden) mason, yememiş, içmemiş arkadaşına durumu haber vermişti. Mason olması engellenen kişi, kendisini red eden kişiye rastlayınca söylenene göre silah çekip, hakaretler ederek, tehdit etmişti. Sonra bu kişi mason yapıldı...

Bu saydıklarım hızla aklıma gelenler, kaynaklarıma baksam daha nerel bulurum. Bunların hepsi de ben de belgeli, duruyor. Zamanı gelince yazacağım...

Baş mason Bülent Akkan

Baş mason Bülent Akkan'ı şahsen tanırım. Kendisi ile bir kaç kez sanal ortamlar üzerinden tartışmışlığımız vardır.

Geçen günlerde ölen, İngiliz Empeyalizminin kraliçe eşi Prens önünde eğilmesini, karşısında kendisini ikinci sınıf sömürge adamı durumuna düşürmesini eleştirmiştim. Hem de Türkiye adını kullanarak bunları yapmasına çok ağır tepki vermiştim. O prens ki, kuzeni Kurtuluş Savaşımız sırasında Türklerin alçakça öldürülmesini emir eden kraliyet üyesi...

Bir de HKEMBL ve HKEM Derneğinden istifa ettikten sonra yapılan ilk "Üstadı Muhteremler" toplantısında adımı verip, bana bilgi verecek masonları disipline vermekle tehdit etmişti.  

Meraklısı bu konuyu Basın Bildirilerim 1'de okuyabilir:

BB 1: Baş mason Bülent Akkan, toplantılarında adımdan söz etmiş

İzmir Vadisi Bina Yapımında Masonlar Arasında Ticari Kavga Mahkemede 

İzmir Vadisi (Bölgesi) Bina Yapımında Baş mason Bülent Akkan ve yönetimindeki HKEMBL ile mason kardeşleri Kıvanç Korkmaz arasında akçal meseleler nedeni ile kavga çıktı ve bu kavga da mahkeme de... 

Yargıda olan bir konuda da yorum yapmak haddim değil elbet. Yorumsuz olarak bazı belgeleri ekte paylaşıyorum. 

İzmir Bölgesi inşaat yapımı nedense bir tuhaf gidiyor hep. Yanlış anımsamıyorsam Hükümet Komiseri de 10-15 yıl önce usülsüzlük var diye HKEMBL 'nı mahkemeye vermişti...

Gelin HKEMBL - HKEMD ve baş masonu ile mason kardeşleri arasındaki kavgayı belgelerden izleyelim:

Loading...